Bez komentarzy

W lipcu bieżącego roku weszła w życie Unijna Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/EU wprowadzająca nowe oznakowania paliw na stacjach benzynowych. W praktycznym zastosowaniu pojawi się ona od 12 października bieżącego roku,m choć już teraz są widoczne na niektórych stacjach. Nowe oznaczenia będą widniały zarówno na dystrybutorach i "pistoletach" dystrybutor paliwa, ale również przy wlewach paliwa w samochodach wyprodukowanych po 11 października br. oraz na instrukcjach obsługi. Nowe oznaczenia będą obowiązywać we wszystkich krajach UE, ale także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Po co to zmiany? Jak tłumaczą pomysłodawcy nowa dyrektywa ujednolicająca oznaczenie ma ułatwić tankowanie na obszarze całej UE oraz zapobiegać kosztownym pomyłkom podczas tankowania, kiedy to kierowcy napełniali baki swoich samochodów nieodpowiednim rodzajem paliwa.

Dyrektywa ustanawia wdrożenie nowego, jednoznacznego i zharmonizowanego zestawu etykiet paliwowych. Etykiety pojawią się:

  • na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach bezpośrednio w pobliżu korków/klapek wlewu paliwa, a także w instrukcji użytkowania pojazdów. W przypadku nowszych pojazdów etykiety mogą się również pojawić w instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, dostępnej w systemie audionawigacyjnym;
  • na wszystkich ogólnodostępnych stacjach tankowania pojazdów
  • na dystrybutorze paliwa oraz na pistolecie dystrybutora;
  • w punktach sprzedaży pojazdów.

To teraz szczegóły:

KÓŁKO DLA BENZYNY.

Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jestjako “Exx”. “E” oznacza ‘etanol’, zaś “xx” to maksymalna ilość etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. W powyższej figurze “E5” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5% etanolu, zaś “E10” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 10 % etanolu. “E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna.

KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO.

Informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako “Bxx”. “B” oznacza biodiesel, zaś “xx” to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. Na powyższym obrazku “B7” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7% biodiesla, zaś “B10” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10% biodiesla. “B” dla “biodiesla” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem.

 

KWADRAT UŻYWANY JEST TAKŻE DLA “XTL», który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, w procesie syntezy lub hydrorafinacji, a którego skład jest prawie identyczny z tradycyjnym olejem napędowym, uzyskiwanym z ropy naftowej. Stosowna norma CEN dla XTL to EN15940. «XTL» oznacza tu parafinowy olej napędowy, używany jako czyste paliwo. Norma EN15940 zezwala, by parafinowy olej napędowy zawierał do 7% estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

ROMB DLA PALIW GAZOWYCH.

 

Informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (“H2”), sprężonym gazem ziemnym (“CNG”), skroplonym gazem ziemnym (“LNG”) lub gazem płynnym (“LPG”).

 

Nad wzorami i formatem nowych etykiet zgodnie z ogólnymi wytycznymi dyrektywy 2014/94/UE pracował specjalny zespół zadaniowy, działający w ramach Komitetu Technicznego 441 (TC441) CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego). Wśród członków zespołu zadaniowego znaleźli się unijni eksperci z branży samochodowej i paliwowej, przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujących konsumentów, krajowych organów normalizacyjnych, rządów państw UE oraz Komisji Europejskiej. Parametry techniczne oraz rozmiary nowych etykiet zgodne są z normą EN16942.

 

Źródło: http://www.fuel-identifiers.eu/

Udostępnij Drukuj E-mail