Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci! Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do wybranej przez Was szkoły średniej prowadzonej przez Powiat Żywiecki. Wnioski wraz dokumentami o przyjęcie do szkoły średniej należy złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę internetową slaskie.edu.com.pl – KLIKNIJ TUTAJ

Mając na uwadze udogodnienia w analizowaniu ofert edukacyjnych naszych szkół średnich, przygotowaliśmy dla Państwa "Informator Edukacyjny 2022/2023", w którym znajdują się informacje dotyczące oferowanych kierunków kształcenia w naszych placówkach oświatowych. Informator znajduje się w załączniku poniżej.

UWAGA ważne terminy:

16.05.2022-30.05.2022 składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

16.05.2022-20.06.2022 składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do szkół średnich.

31.05.2022–13.06.2022 przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Pamiętajcie: dyrektor danej szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu i prób.

24.06.2022-13.07.2022 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

29.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Załączniki:

Źródło: Starostwo Powiatowe