Bez komentarzy

12 stycznia 2018 roku na Małym Rachowcu w Zwardoniu od. godziny 10.30 przeprowadzone zostaną eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów w Narciarstwie Alpejskim w konkurencji slalom gigant. Organizatorem eliminacji jest Miejski  Ośrodek  Sportu i Rekreacji  w Żywcu. Celem zawodów, oprócz eliminacji, jest popularyzacja regionu oraz sportów zimowych, upowszechnianie aktywnego wypoczynku i integracja środowiska narciarskiego.

O tym jak przebiegały eliminacje w zeszłym roku w Zwardoniu przypominamy tutaj.

Zgłoszenia do tegorocznych eliminacji przyjmowane są do 9 stycznia poprzez poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora . Wpisowe w wysokości 50 złotych od zawodnika należy uregulować również do 9 stycznia.

12 stycznia odbędzie sie  weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie numerów startowych tylko w godz. od 08:30 do 09:30.

Kto może brać udział w zawodach? W zawodach mogą brać udział zawodnicy którzy najpóźniej w dniu zawodów ukończyli 18 lat posiadają  status narciarza amatora (osoby, które nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów) i dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie ew. oświadczenie). 

Zwycięzca każdej grupy wiekowej otrzymuje puchar. Dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN i Narciarskim Regulaminem Sportowym z wyłączeniem odstępów czasowych w zjazdach. Organizator przewiduje jeden przejazd.

Do startu w finałach Mistrzostw Polski Amatorów PZN kwalifikuje się każda osoba, która uzyska minimum 60 punktów.  Natomiast mężczyźni urodzeni w 1942 i starsi oraz kobiety urodzone w 1952 i starsze uzyskują kwalifikacje do finałowych Mistrzostw Polski Amatorów PZN po uzyskaniu minimum 20 punktów.

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail