Komitet Mieszkańców Stacja Żywiecczyzna to nieformalna organizacja zajmująca się problemami dotyczącymi linii kolejowej Bielsko-Biała - Żywiec Zwardoń. To także grupa osób aktywnych w kontaktach z tymi wszystkimi, którym zależy na usprawnieniu połączeń kolejowych na tejże trasie. A te jak wiemy - pozostawiają wiele do życzenia. Stacja Żywiecczyzna - jak nazwa sugeruje - dba w swej aktywności o rozwój połączeń na terenie naszego powiatu. Jednocześnie grupa ta pragnie zainteresować urzędników, samorządowców i polityków pomysłami na ulepszenie rozkładu jazdy i zbudowaniu nowych relacji na tym odcinku.

A problem, który przedstawimy, dotyczy nas wszystkich.

Otóż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poddało pod dyskusję - konsultację społeczną projekt „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”. W projekcie tym trasa Czechowice - Dziedzice - Bielsko - Biała - Żywiec - Zwardoń znalazła się na liście rezerwowej. W praktyce oznacza to, iż planowany remont może tak naprawdę nigdy nie dojść do skutku. Komitet Mieszkańców Stacja Żywiecczyzna apeluje tym samym, by do 2 września wszyscy mieszkańcy naszego powiatu wysyłali swoje uwagi z postulatem, by ta bardzo ważna linia znalazła się na liście podstawowej, nie rezerwowej.

Informacja ogólna o projekcie znajduje się pod linkiem:

Konsultacje zmiany Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

Z kolei sam projekt programu, jak i formularze do składania uwag, dostępne są tutaj.

Udostępnij Drukuj E-mail