Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

W dniu 17 września od godz. 18.00 w remizie OSP w Rycerce Górnej na zebraniu wiejskim zebrali się wójt gminy, sołtys oraz mieszkańcy sołectwa Rycerka Górna, by zdecydować, na co zostaną przeznaczone środki funduszu sołeckiego na rok 2017 w kwocie 31 645,69 zł.

Według zasad przeznaczania środków funduszu sołeckiego, pieniądze te powinny być wydane na poprawę życia mieszkańców zgodnie ze strategią gminy. Inicjatywę składa rada sołecka, wójt oraz minimum 15 członków sołectwa. Rada sołecka przygotowała uchwałę, w której w/w kwota zostanie zainwestowana jako wkład własny do mikroprojektu EUROREGION BESKIDY WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA REPUBLIKA CZESKA.

 

Pod nazwą „Sulaj nogą powsinogą” w ramach projektu planowane jest:

- do Kolonii boisko do siatkówki trawiaste, 4 urządzenia siłowni zewnętrznej i ławeczki parkowe wokół szkoły,

- na boisku przed Szkołą Podstawową w Rycerce Górnej boisko do siatkówki plażowej, oświetlenie boiska dwupunktowe, 5-6 urządzeń siłowni zewnętrznej.

Szacunkowy koszt całego projektu ma wynieść ok 160 tysiećy. Mieszkańcy sołectwa przyjęli tę uchwałę jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi sołectwa.

 

Co obecnie zrealizowane jest w sołectwie Rycerka Górna?

„Most u Państwa Czanieckich został naprawiony przez firmę Państwa Koconi,

Jeżeli chodzi o tereny wokół progu wodnego w Rycerce Górnej, które należą do RZGW (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), to Pani Anna Czaniecka prowadzi uzgodnienia granic z każdą działką, gdyż trwają procedury scalania działek. Jeśli działki zostaną przekazane dla powiatu, później z powiatu dla gminy, wówczas będzie można zagospodarować teren wokół progu wodnego w Rycerce Górnej, to około 17 ha. Dalsze plany to projekt wiaty w okolicy progu wodnego w Rycerce Górnej. Problemem jest również droga z tamtej strony rzeki, która formalnie nie istnieje. Jeśli ktoś chce się tam budować, to do działek nie ma dojazdu.

Natomiast naprawa brzegu rzeki koło Państwa Koconi została wykonana z pieniędzy gminy zaoszczędzonych z zimowego odśnieżania (w niedługim czasie nastąpi odbiór przez Starostwo),

Dalej remont mostu i potoku przedłuża się, gdyż podczas prac napotkano na skały, miały być tam wbite grodzice, tego nie udało się zrealizować i projekt ulega zmianie (projekt realizowany przez Starostwo z funduszy na usuwanie skutków powodzi)." - mówił wójt gminy Kazimierz Fujak.

 

Jakie są plany gminy Rajcza na następne lata?

„W większości projektów gmina Rajcza występuje jako partner z innymi gminami. Planowane są remonty mostów na Nickulince koło Świętej Tójcy i most w Rajczy koło rzeźni - mosty te są w bardzo złym stanie, powinny być zamknięte przez urząd, ale na brak innej przeprawy nadal są użytkowane.   Jeśli wniosek o naprawę mostów zostanie rozpatrzony pozytywnie, pojawią się utrudnienia w ruchu i nie będzie przejazdu dla Prag. Czynione są starania, by z kładki zastępczej mogły korzystać autobusy dowożące dzieci do szkoły i busy. Gmina stara się również, by zamontowano lampy fotowoltaiki, tam gdzie nie ma możliwości podciągnięcia prądu.

W Zwardoniu planowane jest oznaczenie ścieżek spacerowych i rowerowych połączone z wybudowaniem wiaty do grillowania, natomiast na Kikuli chcą wybudować dużą wieżę widokową, która ma służyć mieszkańcom i turystom zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.

Złożono wniosek wspólnie z Żyliną na remont kilku kapliczek w gminie Rajcza. Gminy Skalite, Oscadnica, Nowoć, Nowa i Stara Bystrzyca, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i być może Radziechowy pracują nad interaktywną mapa elektroniczną z oznaczeniem obiektów turystycznych (zadania te realizowane są stopniowo etapami).

Gminy i Starostwo Powiatowe w Żywcu czynią starania, by wyremontowano drogę od Milówki aż do Ujsoł, tam gdzie nie ma położonego asfaltu, bądź gdzie jest uszkodzony.

Planowana jest także budowa ścieżki rowerowej od Rajczy w kierunku Ujsoł oraz kontynuacja ścieżki rowerowej od Węgierskiej Górki do Milówki. Na budowę chodników obecnie nie ma funduszy z Unii, dlatego wspólnie ze Starostwem oraz z gminami czynione są starania w tym kierunku.

Moim marzeniem jest, by zrobić w Rajczy tężnie z możliwością inhalacji, W Rajczy przeprowadzono odwierty obok gimnazjum, woda ma właściwości lecznicze. W tym celu mógłby zostać wykorzystany obiekt byłej szkoły -prowadzone są rozmowy w tym kierunku. To potencjał na wiele miejsc pracy.” -mówił wójt gminy Kazimierz Fujak.

Udostępnij Drukuj E-mail