Starania o przyznanie dodatkowego Zespołu Ratownictwa Medycznego zakończyły się sukcesem. Powiat żywiecki na taki efekt czekał od ponad 14 lat.

Już w 2002 roku podczas spotkania samorządowców, polityków, urzędników i przedstawicieli opieki zdrowotnej ustalono, iż dodatkowa karetka dla Żywiecczyzny jest niezbędna i kwestia czasu jest jej pojawienie się. Jak okazało się jednak – trzeba było czekać aż 14 lat. Ze względu na kwestie rozległości terytorialnej powiatu, niejednokrotnie trudne warunki dojazdowe i wzmożony ruch turystyczny – dodatkowy Zespół Ratownictwa Medycznego jest dla naszego powiatu koniecznością.

W ostatnich dniach Wojewoda Śląski poinformował o zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa śląskiego, w której ujęto między innymi zmiany dotyczące uruchomienia od dnia 1.10.2016r. nowego podstawowego ZRM w gminie Łękawica.

„Dzięki daleko idącemu wsparciu Posła Kazimierza Matusznego, Wicewojewody Jana Chrząszcza, Radnego Powiatu Zbigniewa Gąsiorka oraz Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnych Antoniego Juraszka, w dniu dzisiejszym na terenie gminy Łękawica oficjalnie otwarto miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego, które mieści się przy Ul. Wspólnej 26 (budynek Centrum Integracji Społeczności Lokalnej)„ – mówił Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, na prośbę którego zintensyfikowano działania w sprawie dodatkowego ZRM. „Funkcjonowanie zespołu finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast wyposażenie należy do dysponenta czy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu” – powiedział Starosta.

Podczas spotkania Starosta Żywiecki Andrzej Kalata przekazał na ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego kompletnie wyposażony plecak reanimacyjny. W spotkaniu uczestniczyli również między innymi Członkowie Zarządu Powiatu Zbigniew Gąsiorek i Józef Stopka, Dyrektor ZZOZ Antoni Juraszek, Kierownik Działu Ratownictwa Medycznego Piotr Dziedzic, Zastępca Kierownika dr Radosław Piwowarczyk oraz Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek, dzięki któremu możliwe jest stacjonowanie ZRM w Łękawicy.

Nowy Zespół obsługiwał będzie cały obszar powiatu żywieckiego, ze szczególnym jednak uwzględnieniem gmin Łękawica, Gilowice, Ślemień, Czernichów oraz część gminy Świnna. W tej chwili powiat żywiecki dysponuje 6 Zespołami Ratownictwa Medycznego. Warto dodać, iż zespoły te działają w systemie gotowości 24 godziny na dobę, natomiast ich równomierna lokalizacja we wszystkich częściach powiatu pozwoli na szybszy dojazd do miejsca zdarzenia.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły