Minęło już ponad 15 lat od czasu, gdy 2 września 2001 roku Księżna Krystyna Habsburg, córka Karola Olbrachta Habsburga – ostatnich przed wojną właścicieli browaru, zamku i innych posiadłości na Żywiecczyźnie – odebrała klucze od apartamentu, jaki w Nowym Zamku przygotowały dla niej władze Żywca i powiatu Żywieckiego. Słowa Księżnej z pewnością na długo zapadną w pamięć: „Postaram się pracować dla dobra Żywca i jego okolic w miarę swoich możliwości. Bardzo cenię sobie to, a także obywatelstwo honorowe miasta, które nadał mi swego czasu burmistrz Pawlik. Jestem niezmiernie wzruszona.”

W minioną niedzielę 2 października w żywieckiej Konkatedrze odbyła się Msza Święta w intencji Ś.P. księżnej Marii Krystyny Habsburg - dokładnie w 4 rocznicę Jej śmierci. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, wiceburmistrz Marek Czul oraz dyrektor Przedszkola nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg Małgorzata Data. Złożone zostały wiązanki kwiatów na Krypcie Rodziny Habsburgów. 

Habsburgowie od wieków związani byli z Żywcem. To właśnie za życia Habsburgów nastąpił największy gospodarczy i społeczny rozwój miasta. Jednak powojenne losy naszego kraju spowodowały, że przez cały okres Polski Ludowej ostatni właściciele dóbr żywieckich nie mogli odwiedzić swoich rodzinny stron. Przemiany po 1989 roku sprawiły, że córka ostatnich właścicieli, Maria Krystyna Habsburg mogła powrócić Żywca.

Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg urodziła się 8 grudnia w 1923 roku w Żywcu, jako córka księcia Karola Olbrachta Habsburga oraz Szwedki Alicji Ankarcrona. Oboje rodzice całym sercem przywiązani byli do Polski. To właśnie oni finansowali wiele przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, wspierali wiele towarzystw i organizacji społecznych.

Księżna Krystyna od 1945 roku przebywała w Davos w Szwajcarii, gdzie uzyskała zezwolenie stałego zamieszkania, jednak przez 39 lat nie przyjęła obywatelstwa szwajcarskiego. Dopiero 28 marca 1993 roku otrzymała paszport Rzeczpospolitej Polskiej.

Księżna Maria Krystyna Habsburg była w Żywcu osobą bardzo popularną i lubianą. Chętnie uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych, religijnych, brała też czynny udział w życiu kulturalnym miasta. Powszechnie znana była jej ofiarność i szlachetna postawa Habsburgów w stosunku do Polski, którzy pomimo przebywania poza granicami naszego kraju, nigdy nie wyrzekli się swojej polskości.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły