Bez komentarzy

Istnieje realna szansa, iż prace remontowe związane z odbudową mostu w Glince – zostaną ukończone jeszcze w tym roku. Mowa o modernizacji mostu „Na Worniczki”, który w chwili obecnej stanowi jedyną możliwość przejazdu dla ok. 200 mieszkańców gminy. Utworzono co prawda drogę tymczasową, ale nie jest ona przystosowana do warunków zimowych. W przypadku niesprzyjającej pogody, mieszkańcy zostaną więc całkowicie odcięci nie tylko od punktów użytkowych w obrębie gminy, ale także od pomocy służb medycznych i porządkowych, co w sposób bezpośredni może zagrażać ich zdrowiu i życiu.  Podkreślić należy również, iż korzystające z tego przejazdu przysiółki Wojniaczka, Tajch, Worniczki i Jureczka zamieszkują między innymi osoby starsze wymagające regularnych konsultacji medycznych oraz dzieci uczęszczające nie tylko do placówek oświatowych na terenie gminy Ujsoły, ale również dowożone do zamiejscowych ośrodków kształcenia specjalnego.

Mając na uwadze powyższą sytuację, we wrześniu bieżącego roku Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka zwrócił się o pomoc do Wojewody Śląskiego w kwestii odbudowy mostu „Na Worniczki”, Poszukiwanie środków finansowych niezbędnych do odbudowy mostu w Glince stało się więc zadaniem priorytetowym.  Wójt Gminy Ujsoły widząc bezskuteczność swoich dotychczasowych starań o pozyskanie środków na odbudowę mostu zdecydował się wystąpić z prośbą o pomoc do Wojewody Śląskiego, który uznał, że sytuacja, w jakiej znalazła się część mieszkańców gminy Ujsoły, wymaga podjęcia działań natychmiastowych. W ubiegłym tygodniu na terenie Geo-Parku Glinka w Ujsołach odbyła się konferencja prasowa z udziałem między innymi Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,  Wicewojewody Jana Chrząszcza, Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty, Nadleśniczego Nadleśnictwa w Ujsołach Piotra Olesiaka oraz Dyrektora Biura Poselskiego Posła Kazimierza Matusznego Marii Wisińskiej-Kurz - dotycząca odbudowy mostu „Na Worniczki”. Przed konferencją dokonano wizytacji miejsca, w którym powstać ma odnowiona przeprawa mostowa. Udano się także na miejsce budowy drugiego mostu, nad którym prace realizowane są również dzięki środkom finansowym pochodzącymi m.in. z rezerwy Wojewody. Biorąc pod uwagę sytuację mieszkańców okolicznych przysiółków Wojewoda Jarosław Wieczorek zdecydował się bez zbędnej zwłoki uruchomić środki z rezerwy budżetowej, które w 50% sfinansują odbudowę przeprawy mostowej. Odbudową mostu jest również zainteresowane Nadleśnictwo Ujsoły.  Wraz z Dyrektorem Regionalnym LP w Katowicach zaopiniowało pozytywnie wniosek o udzielenie dotacji z tzw. Funduszu Leśnego.   Decyzje w sprawie uruchomienia brakujących 50 % ma podjąć na dniach Dyrektor Generalny LP w Warszawie. Jeśli i ona będzie pozytywna istnieje realna szansa na to, że most „Na Worniczki”: w m. Glinka, gmina Ujsoły, jeszcze w tym roku zostanie odbudowany.

Udostępnij Drukuj E-mail