Na trasie z Bielska – Białej do Zwardonia, czyli na całym przebiegu drogi ekspresowej S-1, wciąż brakuje „obejścia” Węgierskiej Górki. Mowa o 8,5 kilometrach drogi S-1 pomiędzy Przybędzą a Milówką. Lokalne władze i mieszkańcy nie zaprzestają starań o realizację tego zadania, które wraz z odcinkiem S-1 Buczkowice – Żywiec zapewniłoby ciąg trasy w stronę granicy. Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju trafiła niegdyś petycja, celem której była weryfikacja stanowiska i umieszczenia na liście podstawowej budowy odcinka S-1 na wysokości „obejścia” Węgierskiej Górki. Obecnie cały ruch tranzytowy prowadzi przez centrum Węgierskiej Górki, Ciśca i Milówki, co powoduje duże zagrożenie dla pieszych i zwiększony poziom hałasu. Tak ogromny ruch tranzytów może również wpłyną negatywnie na poziom turystki – bardzo ważny dla naszego regionu. Brak dróg alternatywnych powoduje, że cały ruch maszyn i ciągników rolniczych obecnie przebiega po tej samej drodze co ruch tranzytowy.

Co dalej z obwodnicą?

Ostatnie wystąpienia społeczne i doniesienia medialne w sprawie braku środków finansowych na dokończenie „obejścia” Węgierskiej Górki sprawiły, iż Zarząd Powiatu Żywieckiego skierował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z prośbą o przekazanie aktualnych informacji dotyczących realizacji inwestycji budowy drogi S1 Bielsko – Biała – Żywiec – Zwardoń.

W tym samym czasie otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na zapytanie Posła Kazimierza Matusznego „w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej inwestycji tzw. obejścia Węgierskiej Górki” z dnia 28.09.2016 r. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit poinformował, że prawidłowo przygotowany wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia. Niemniej jednak prowadzone są dalsze rozmowy z Komisją Europejską dotyczące możliwości pozyskania środków w kolejnych konkursach. Rozważana jest też możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w momencie pojawienia się oszczędności w stosownym działaniu.

Jak poinformował Podsekretarz Stanu – inwestycja wciąż traktowana jest jako priorytetowa, zaś intencją rządu jest możliwie szybka jej realizacja, z uwzględnieniem uwarunkowań finansowych i dostępnych na ten cel środków.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Żywieckiego będzie na bieżąco monitorował stan omawianej sprawy oraz ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Węgierska Górka i jej użytkowników dróg – zabiegał o jej priorytetową realizację.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły