Dziś Dzień Nauczyciela. Obchodzony jest 14 października od 1972 roku i ustanowiony został na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Tradycyjnie w dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. Święto nauczycieli obchodzone jest w większości państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie. Ich status w Polsce postrzegany jest bardzo różnie. Podczas gdy część opinii publicznej uważa, że nauczyciele są zbyt uprzywilejowani - mają dużo dni wolnych, mniejszą liczba godzin pracy w tygodniu czy prawo do wcześniejszej emerytury - sami pedagodzy czują się niewystarczająco wynagradzani za swoją pracę. 

Jak dziś postrzegany zawód nauczyciela? W polskiej tradycji postrzegany był i kojarzony jako profesja z powołania, bardzo prestiżowa. Czy i dziś nauczyciel cieszy się stosownym szacunkiem i poważaniem? Jaki jest etos nauczyciela współcześnie? Nauczyciele w sposób szczególny muszą dbać o profesjonalizm w swojej pracy a także o to, by w ich środowisku pozostawały osoby o wysokim stopniu kompetencji. Nie należy zapominać o nieskazitelnej reputacji.  Popularne powiedzenie, mające w pewien sposób wydźwięk pejoratywny, świadczy o tym, iż od dawna zdawano sobie sprawę z niełatwego zawodu nauczyciela. Nauczyciel w szkole kieruje nie tylko procesem myślenia i kształcenia młodego pokolenia, lecz także wpływa na budowanie postaw i światopoglądu. Czy każdy nauczyciel to potrafi? Na to pytanie chyba najlepiej odpowiadają uczniowie, bowiem jak w każdym zawodzie, w którym niebanalne znaczenie odgrywają czynniki interpersonalne, trzeba mieć „to coś”, co jest nieuchwytne i niewymierne. Dobry nauczyciel to taki, który potrafi obudzić i podtrzymać motywację do nauki, pomaga osiągnąć uczniom sukces i wspierać ich, gdy ponoszą porażki. Potrafi stworzyć z uczniem właściwą relację i przestrzeń, by nauka stała się przyjemnością. Nauczyciel, który swój zawód wykonuje z zamiłowania, bez wątpienia wydobędzie z każdego ucznia możliwości, jakie się w nim kryją i stworzy pozytywną atmosferę do ich rozwoju. Dobry nauczyciel wierzy w rozwój swoich podopiecznych, ale także i rozsądnie rozdziela oceny pozytywne i negatywne.

Co w zamian? Wdzięczność, pamięć, czasem krótką…

Dziś wyjątkowy dzień. Życzymy wszystkim nauczycielom ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, samych wzorowych uczniów i sukcesów zawodowych oraz mnóstwo cierpliwości i wyrozumiałości w wykonywaniu tego niełatwego zawodu.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły