Warsztatami z tańca ludowego „Muzyka, taniec i śpiew górali żywieckich i frydeckich”, prowadzonymi przez Jadwigę Jurasz, w miniony weekend rozpoczął się cykl działań, realizowanych w ramach nowego projektu. „Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko – czeskiego” to zajęcia przeznaczone dla instruktorów tańca, choreografów i kierowników zespołów artystycznych. Głównym celem warsztatów jest zapoznanie z obyczajami i zwyczajami oraz tradycjami regionu pogranicza. Podczas zajęć można również poznać nowe układy, figury i kroki taneczne a także podjąć próbę tworzenia własnych kompozycji w oparciu o zwyczaje, tradycje i uwarunkowania historyczne. To także doskonała możliwość do integracji i upowszechnienia tradycyjnego, ludowego muzykowania po obu stronach granicy.

„Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko – czeskiego” to tytuł projektu na jaki Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu złożył wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym wniosek złożony przez powiat żywiecki uzyskał akceptację i został zatwierdzony do realizacji.  Całkowite wydatki projektu wynoszą 20.451 €. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Mirosław Dziergas – Dyrektor Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu.

„Kolejnym działaniem będą warsztaty o tematyce obrzędowej, skierowane do grupy osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat tradycji i zwyczajów pogranicza polsko – czeskiego, a także nauczyć się wykonywania tradycyjnych rekwizytów obrzędowych, w tym charakterystycznego dla Żywiecczyzny (pająka ze słomy).  W zajęciach mogą wziąć udział instruktorzy zatrudnienie w gminnych instytucjach kultury, nauczyciele plastyki, sztuki, którzy zdobytą wiedzę będą mogli przekazywać dalej podczas prowadzonych przez siebie zajęć” – powiedział Mirosław Dziergas, dyrektor Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Kolejnym elementem projektu będzie konferencja „Dziedzictwo kulturowe polsko – czeskiego pogranicza”. „W tym projekcie najważniejsza jest wymiana polskich i czeskich doświadczeń. Chociaż mieszkamy od siebie tak bardzo blisko, to niestety wciąż mało wiemy na temat naszej kultury i tradycji. Właśnie tego typu projekty i działania są doskonałą okazją ku temu, by móc lepiej poznać swoich sąsiadów” – mówi Andrzej Kalata, starosta żywiecki.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły