„Dziś, kiedy miarą oceny człowieka jest pieniądz, marka jego samochodu, dom i jego wyposażenie, towarzystwo, w jakim przebywa i inne doczesne dobra, warto, a może trzeba pokazywać ludzi z czasów, kiedy liczyły się również, a może przede wszystkim inne wartości. Niektórzy z nich już odeszli inni żyją wśród nas, ale cechuje ich jedno- bagaż wieku. Są tu zatem zwykli robotnicy, chłopi, nauczyciele, księża, żołnierze, samorządowcy, politycy różnych szczebli, naukowcy itp. tych młodszych jest niewiele, są to głównie sportowcy oraz laureaci różnych konkursów, ale nie wiadomo jak potoczą sie ich życiowe losy. Czytelnik potka tu ludzi z lat pierwszej i drugiej wojny światowej, bohaterów często zapomnianych, żołnierzy, partyzantów, więźniów obozów koncentracyjnych. Może spełni się porzekadło: Za Wami pójdą inni” Hieronim Wożniak.

Adam Banaś z Rajczy - ur. 23.12.1958 r. - działacz społeczny i samorządowy w Rajczy. Kilkuletni prezes Oddziału Żywieckiego Związku Podhalan. Współorganizator licznych przedsięwzięć regionalnych w tym Redyku Karpackiego w 2013r.

Andrzej Bryś - ur. 02.04.1941 r. w Zwardoniu. Nauczyciel, sportowiec, działacz sportowy i turystyczny na tamtym terenie. W latach 1973-1984 dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwardoniu, radny gminny. W latach 1984-1990 naczelnik gminy Rajcza z poważnej rangi sukcesami. Od 1990r. na emeryturze.

Zofia Bryś – ur. 1941 r. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zwardoniu od 1964 r., a w latach 1984-2002 dyrektorka tej szkoły. Aktywna w pracach organizacji uczniowskich, sporcie szkolnym oraz PTTK i ZNP.

Mieczysław Bułka z Rajczy, działacz spółdzielczości wiejskiej, prezes miejscowej Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, która w 60 latach należała do przodujących w kraju.

Władysław Bułka ur. 29 marca 1936 w Rycerce Górnej - polityk, dziennikarz i związkowiec z list SLD poseł na sejm II i III kadencji, senator V kadencji. Od 1988 był redaktorem naczelnym „Gazety Żywieckiej".

Walerian Erykowicz Burzi ps. Anatol Jefremow, doradca oddziału partyzantów radzieckich. Oddział Jefremowa przybył na tereny Żywiecczyzny w listopadzie 1944 r., by zebrać informacje o siłach i możliwości wroga przed wyzwalającą te tereny ofensywą Armii Radzieckiej. W trakcie walki seria z karabinu maszynowego nieprzyjaciela pozbawiła go życia. Ciało podległego kapitana Jefremowa pochowane zostało w pobliżu kościoła w Rycerce Górnej.

Kazimierz Fujak ur. 30. 12. 1954 r. w Rajczy. Absolwent AGH i Podypl. Studium Administracji. W latach 1998- 2002 był wójtem gminy Rajcza. W roku 2011 wygrał wybory uzupełniające w gminie Rajcza po ustąpieniu Adama Iwanka i ponownie w 2014 został wybrany wójtem gminy Rajcza.

Ks. Zbigniew Guszkiewicz (1922- 2007). Absolwent gimnazjum i liceum w Tarnowie, a następnie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posługa wikariusza w parafii w Rajczy od 1964 r., a wlutym 1969 r. zostaje proboszczem parafii Rajcza. 13 grudnia 1981 r. w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na rajczańskim rynku poświęcił sztandar "Solidarności". Inicjator budowy kościoła parafialnego w Soli oraz budowniczy kaplicy w Nickulinie, w Rajczy Dolnej i w Rycerce Dolnej. Był twórcą i redaktorem gazetki parafialnej „Orędzie Fatimskie u Źródeł Soły”..

Adam Iwanek - inżynier z Rycerki. Od 1990 wieloletni wójt gminy Rajcza. Od 1999 przez 3 lata zarządca komisaryczny gminy Ślemień. Od 2002-2011 ponownie wójt Rajczy. Zrezygnował z funkcji w 2011.

Kpt. Zbigniew Plewa (1924-1947), dowódcaca Placówki WOP w Rycerce Górnej Kolonii. Zginął tragicznie w zasadzce w czasie patrolu w dniu 10 lutego 1947 r. w rejonie Przegibka, z rąk operującego w rejonie Wielkiej Raczy, Koniakowa, Jaworzynki i Istebnej Stanisława Kopika „Zemsta”, dezertera z palcówki WOP w Rajczy. Wraz z nim zginęli uczestnicy patrolu szer. St-w Duda i st. szer. Stanisław Kozioł. Z jego rak zginął również Franciszek Wolny ze Zwardonia.

Maria Płowucha z Soli (1934-2014). Jej pasją życiową była działalność społeczna na terenie Soli w kole Gospodyń, w Zespole Regionalnym „Solanka”, a ostatnio w Kółku Rolniczym, które powstały z jej inicjatywy i funkcjonowały pod jej kierownictwem. Pisała wiersze, publikowała w prasie lokalnej, pisała życiorysy do książki "”Życiorysy na Żywiecczyźnie pisane”. Jest autorka kroniki KGW i miejscowej OSP.

Stanisław Porwisz ur. 25.01.1934r. w Rajczy. Nauczyciel, magister geografii. Od 1952r. w szkołach podstawowych w Stryszawie, Ujsołach, Soli i w Rajczy. Od 1964 roku podinspektor szkolny w Wydziale Oświaty PPRN. Od 1969 roku dyrektor LO im. M. Kopernika w Żywcu. W 1971r. przeniesiony na własną prośbę do nowopowstałego LO w Milówce na równorzędne stanowisko. Po 10 latach objął stanowisko Naczelnika Gminy Rajcza, po czym odszedł na emeryturę. Od 1983 prowadził jeszcze Szkolne Schronisko PTSM w Rajczy Nickulinie. Wszędzie radził sobie dobrze, był kreatywny. Współpracował z ZHP, PTTK, był radnym powiatowym oraz należał do doradczego organu kolegium Kuratora Oświaty w Bielsku- Białej.

Źródło: „kto kim był i kto kim jest na Żywiecczyźnie” Hieronim Woźniak

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły