2 komentarze

Starania o realizację inwestycji, mającej być sporym udogodnieniem dla mieszkańców Istebnej, rozpoczęły się już w 2004 roku. W ramach „Programu Rozwoju Trójstyku” pojawiła się perspektywa rozbudowy i zagospodarowania miejsca styku trzech granic oraz planowano budowę nowej drogi łączącej Istebną ze Słowacją.

Inwestycja pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite” realizowana będzie we współpracy polskich i słowackich gmin. Będzie to jednocześnie jedyne połączenie drogowe ze Słowacją. Łącznie powstaną 3 kilometry nowej drogi. Po stronie polskiej będzie to dokładnie 715 metrów. Przy drodze powstanie również MOP – zlokalizowany blisko granicy, stanowiący bezpieczne miejsce do postoju. Po stronie słowackiej zmodernizowane zostanie 1800 metrów drogi i zbudowane 205 metry drogi nowej. Całość połączy most na Czadeczce.

Projekt w ramach programu INTERREG VA Polska Słowacja 2014 – 2020 oszacowany został na 2,83 mln euro. Jednocześnie ze środków unijnych pozyskano 85 % wartości.

Kiedy rusza realizacja?

„Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zawarciu umowy o dofinansowanie, co nastąpi w grudniu 2016 roku, rozpocznie się proces inwestycyjny, którego zakończenie nastąpi najpóźniej w maju 2018 r. Polsko – słowacka droga stanowić będą jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu Cieszyńskiego ze Słowacją i w praktyce umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji, w której aktualnie budowana jest droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach Svrcinoviec i Skalite” – powiedział w rozmowie z nami Wiesław Legierski, inspektor ds. projektów europejskich.

Projekt jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-słowackich partnerów. Inwestycje w Polsce i Słowacji były od wielu lat oczekiwane przez samorządy i mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin, ale pozbawionych bezpośredniego połączenia drogowego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy w regionie, zwiększy jego atrakcyjność, przyspieszy proces integracji i poprawi ciągle dobrze układająca się współpracę Istebnej ze słowackimi sąsiadami.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły