Bez komentarzy

Od wiosny tego roku na terenie Gminy Istebna działa Fundacja Równowagi i Odpowiedzialności Społecznej Longboard Kids. Związani z nią instruktorzy dążą do zaszczepienia w lokalnej młodzieży miłości to tzw. sportów deskowych. Działalność fundacji ma zresztą o wiele bardziej złożone cele, skupione nie tylko wokół aktywizacji fizycznej młodego pokolenia i oderwania go od rozrywek związanych z nowoczesnymi multimediami, ale także pracy na rzecz podniesienia poziomu społecznej tolerancji i otwartości na innych ludzi.  Instruktorzy Longboard Kids sukcesywnie pojawiali się w miejscowych szkołach ucząc na lekcjach wychowania fizycznego podstaw jazdy na desce, rozpoczęli także cotygodniowe spotkania w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Istebnej Zaolziu i pojawiali się ze swoim busem pełnym sprzętu na imprezach w miejscowym Amfiteatrze. Wiele tych działań miało charakter darmowy, ale pozostawała zawsze kwestia kosztu wynajmu desek, kasków, ochraniaczy itp. Fundacja nie dysponowała tak dużą ich liczbą, by całkowicie bezpłatnie udostępniać je chętnym. Działalność Fundacji na terenie Gminy Istebna generowała nowe pomysły zmierzające do aktywizacji miejscowej młodzieży, a w niektórych przypadkach także turystów, takie jak np. longboardowe półkolonie, czy wyjazdy na różnego rodzaju zawody i zgrupowania. Rozmach działalności Fundacji Longboard Kids napotyka jednak dobrze wszystkim znany problem finansowy.  Im więcej instruktorzy usiłują robić za darmo z tym większymi trudnościami się borykają, a jeśli chcą by rodzice dokładali się finansowo do zajęć, chociażby przez wynajem sprzętu, to zawęża się grono odbiorców ich działań. Najwięcej tracą na tym dzieci, które chciałyby uczestniczyć w longboardowej aktywności, ale nie mają środków na sprzęt. Fundacja postanowiła to zmienić dzięki projektowi bezpłatnej wypożyczalni sprzętu longboardowego, który zgłosiła do Spółdzielni Pomysłów na Platformie Społecznik 2.0.

Pomysłodawcą i właścicielem projektu Społecznik 2.0 oraz sponsorem nagród w konkursach na inicjatywę lokalną jest Spółdzielcza Grupa Bankowa. 

Środki, jakie Fundacja chciałaby pozyskać dzięki udziałowi w konkursie pozwoliłyby na uruchomienie ogólnodostępnej wypożyczalni longboardów, wyposażonej również w sprzęt ochronny, taki jak kaski, ochraniacze oraz hamulce niezbędne do bezpiecznej i samodzielnej jazdy. Urządzeniami urozmaicającymi i doskonalącymi jazdę byłyby również pachołki, tyczki, balanceboardy, które wykorzystać można przy organizowaniu wspólnych zabaw i konkurencji. Utworzenie takiego miejsca pozwoliłoby nie tylko na bezpłatne i dogodne terminowo wypożyczanie sprzętu, ale także spotykanie się w grupie osób zainteresowanych nową formą aktywności fizycznej i wspólne, samodzielne inicjowanie różnego rodzaju zawodów. Kwota, jaką fundacja może otrzymać nie jest „powalająca”, konkurs przewiduje, bowiem dofinansowanie zwycięskich projektów sumą 10 tys. złotych, mimo to instruktorzy pragnęliby oprócz stworzenia wypożyczalni zorganizować także inaugurujący jej działalność Piknik Rodzinny.

Najważniejsze jest to, że wszyscy, którym ten pomysł się podoba mogą pomóc w jego realizacji! Wystarczy wesprzeć projekt Fundacji Longboard Kids swoimi głosami na stronie spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow. Głosować można codziennie (maksymalnie przez 10 dni) do 7 listopada.Trzydzieści projektów, które otrzymają największe wsparcie Publiczności zakwalifikowanych zostanie do drugiego etapu konkursu, pod obrady Jury.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły