Październik okazał się wyjątkowym miesiącem dla wybitnych działaczy kultury mieszkających w naszej gminie. Na samym jego początku pedagog, multiinstrumentalista, folklorysta i budowniczy instrumentów ludowych - Józef Broda otrzymał Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczości ludowej. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wybitnym przedstawicielom polskiej kultury, zarówno artystom i twórcom, jak i jej animatorom.

Józef Broda urodził się w Ustroniu – Lipowcu 9 grudnia 1941r., od lat związany jest jednak z Istebną, w której to uczył w lokalnej szkole podstawowej, kierował zespołem regionalnym i udziela się zawsze społecznie, między innymi prowadząc zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

Wielokrotnie nagradzany na festiwalach krajowych i zagranicznych. Prowadził warsztaty muzyczne i obrzędowe na pograniczu teatru, dla dzieci z całego świata. Zrealizował liczne zajęcia ze studentami i nauczycielami, ucząc ich wsłuchiwania się w naturę. Pracując z młodzieżą stara się przekazywać im ponadczasowe wartości, uczyć odnajdywania dobra i piękna w otaczającym nas świecie oraz szacunku do drugiego człowieka. Jego działalność na polu kultury i pedagogiki była już wielokrotnie doceniana, w roku 2008 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w lutym 2014 r. został odznaczony Krzyżem Odrodzenia Polski.

Kolejny splendor przypadł naszej instrumentalistce, folklorystce, poetce i gawędziarce Zuzannie Kawulok. 24.10.2016 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się gala wręczania Nagrody im. Karola Miarki patronowanej przez Marszałka Województwa Opolskiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, budują autorytety w społeczności lokalnej i prestiż regionu oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Pani Zuzanna Kawulok z Istebnej została nią uhonorowana na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. To wielkie wyróżnienie i uznanie dorobku Pani Zuzanny, która całe swoje życie poświęciła popularyzowaniu i promowaniu naszej kultury oraz tradycji.

Zuzanna Kawulok – urodziła się 24.04.1938 r., w swym rodzinnym domu wzrastała otoczona zamiłowaniem do kultury i folkloru. Wystarczy wspomnieć, że jest ona wnuczką Michała Kawuloka, zwanego Królem Gór – budziciela polskości i rzecznika praw lokalnej społeczności. Jej ojcem był Jan Kawulok – pełen pasji folklorysta i multiinstrumentalista oraz wybitny budowniczy instrumentów ludowych. Zuzanna Kawulok swą działalnością kontynuowała pracę niezwykłych przodków, promując folklor i tradycję muzyczną Beskidu Śląskiego, będąc jednocześnie poetką i popularyzatorką kultury pasterskiej tego regionu. Zuzanna Kawulok, jako jedyna spadkobierczyni spuścizny swego ojca całe życie poświęciła promowaniu i kultywowaniu tradycji, będąc kustoszką założonej przez rodziców izby regionalnej – Chaty Kawuloka. Miejsce to do dzisiaj uważne jest za jedną ze sztandarowych kulturowych atrakcji turystycznych regionu.  Swoje muzyczne i gawędziarskie umiejętności wykorzystywała ona uświetniając imprezy kulturalne lub reprezentując Beskid Śląski, a często także Polskę podczas licznych delegacji w kraju i za granicą. Laureatka wielu nagród w tym Nagrody im. Oskara Kolberga.

Niestety stan zdrowia nie pozwolił Pani Kawulok osobiście odebrać nagrody, która przekazana została na ręce Pana Janusza Macoszka – obecnego kustosza Chaty Kawuloka i wychowanka pani Zuzki.

Zaledwie dzień później 25 października 2016 r. Pan Macoszek miał okazję odebrać kolejne ważne wyróżnienie, tym razem już dla samej prowadzonej przez niego Kurnej Chaty u Kawuloka. W tym to bowiem dniu w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród im. ks. Leopolda Jana Szersznika. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wtorkowe wydarzenie zgromadziło licznych przedstawicieli kultury i władzy samorządowej, a oprawę artystyczną zapewnił występ Chóru Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” pod kierownictwem Izabelli Zieleckiej - Panek. Dorobek twórczy i działalność w zakresie popularyzacji i ochrony kultury tegorocznych laureatów przedstawił zgromadzonym starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król. Chata Kawuloka została uhonorowana Nagrodą im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony dziedzictwa kulturowego. W uzasadnieniu tego wyboru starosta mówił o wieloletniej wytrwałej pracy kolejnych kustoszy chaty na rzecz ochrony pamięci o kulturze Górali Śląskich. Działalność tego miejsca jest wybitnie istotna dla edukacji młodego pokolenia, które w życiu codziennym nie styka się już z dawną tradycją. Nagrodę odebrał obecny opiekun spuścizny po Janie Kawuloku i propagator istebniańskiego folkloru – Janusz Macoszek.  Pomimo swego młodego wieku jest on związany z chatą już od ponad 20 lat, już jako dziecko często zastępował bowiem Zuzannę Kawulok podczas jej krajowych i zagranicznych wyjazdów Po zakończeniu uroczystości w cieszyńskim muzeum kustosz Chaty Kawuloka w towarzystwie Przewodniczącej Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu – Łucji Michałek i przedstawicielek Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej udał się do Pani Zuzanny w celu przekazania zacnej nagrody i gratulacji ze strony władz Powiatu Cieszyńskiego.

Cieszy fakt, że doceniono ludzi, starszych, którzy całe swoje życie poświęcili ziemi, na której dane im było mieszkać i pracować. Nagrodzeni nigdy nie szukali poklasku i blasku fleszy, ale zdobywali uznanie swą osobowością i wyznawanymi wartościami. To, kim są, najlepiej definiuje ich działalność i wkład w kulturę oraz promocję regionu.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły