Po S1 to chyba kolejny temat wzbudzający wiele kontrowersji i emocji. Przypomnijmy – zmiany zaproponowane w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku usytuowały modernizację linii kolejowej Katowice – Zwardoń na liście rezerwowej. W sprawie tej 22 sierpnia odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, w wyniku którego Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Wójtowie Gmin Żywieckich skierowali do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pismo. W jego treści apelowano o przesunięcie z listy rezerwowej na podstawową projektu rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec oraz utrzymanie na liście podstawowej planów modernizacji linii kolejowej Katowice – Zwardoń. Koronnym argumentem przemawiającym za przedstawionym postulatem jest fakt braku „obejścia Węgierskiej Górki”, co skutkuje znacznym natężeniem ruchu samochodowego. Utrzymanie prawidłowo modernizowanej linii kolejowej jest więc ogromnie ważną alternatywą dla ruchu samochodowego.   Linia kolejowa Sucha – Beskidzka – Żywiec jest najszybszym połączeniem Śląska z Zakopanem, jest także najkrótszym połączeniem Krakowa z Żywiecczyzną. Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jest reakcją na wniosek wysunięty na Konwencie i dotyczący konsultacji uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Poniżej zamieszczamy zwrotne pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły