Jest jedną z najstarszych świętych w Żywcu. Kościół św. Marka – położony za obecnym Szpitalem Powiatowym – powstał w końcu XVI wieku jako wotum przebłagalne: jego budowa była wyrazem modlitwy o odwrócenie szerzącej się w mieście zarazy. Pierwsza świątynia wykonana była z drewna, natomiast współczesna, murowana pochodzi z XIX wieku.

Na przykościelnym terenie znajduje się cmentarz, funkcjonujący do początku XX wieku. Jego zamknięcie było wynikiem obowiązujących wówczas przepisów sanitarnych władz austriackich. Ich treść jednoznacznie wskazywała, iż miejsce pochówku powinno być poza granica miasta. Na terenie cmentarza stoi grobowa kaplica ks. Tomasza Czapieli, usytuowana na planie prostokąta. Powstanie kaplicy datuje się na 1907 rok. Umieszczona na postumencie kamienna rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem pochodzi natomiast z 1797 roku. Kościół pod wezwaniem św. Marka wraz z nieczynnym cmentarzem figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków.

W miniony wtorek 1 listopada we Wszystkich Świętych w Żywcu odbyły się kwesty, których celem była zbiórka funduszy na rzecz ratowania zabytków. Wolontariusze pojawili się na trzech żywieckich nekropoliach: kwestowano na cmentarzu św. Marka, na cmentarzach w Zabłociu i przy Kościele Przemienienia Pańskiego. Kwesta odbyła się już po raz siódmy, a jej organizatorem było Towarzystwo Naukowe Żywieckie. Środki ze zbiórki ubiegłorocznej przeznaczone były na konserwację neogotyckiej kaplicy grobowej ks. Tomasza Czapieli. Tegoroczne natomiast fundusze – zebrane w kwocie 12.105.67 zł – pozwolą na rozpoczęcie 3 etapu prac związanych z konserwacją kaplicy grobowej.

Wśród kwestujących znajdował się Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, wiceburmistrz Marek Czul oraz radni Rady Miejskiej w Żywcu. Obok organizatorów – Towarzystwa Naukowego Żywieckiego – kwestowali także uczniowie żywiecki szkół, Chorągiew Żywiecka oraz Asysta Żywiecka.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły