W miniony piątek 4 listopada została do oddana pierwsza w Żywcu i najnowocześniejsza w powiecie pracownia rezonansu magnetycznego HELIMED. Pracownia rezonansu jest kolejnym krokiem, który stanowi uzupełnienie inwestycji już istniejącej: od czerwca bowiem dzięki firmie HELIMED na terenie szpitala w Żywcu istnieje nowoczesne Centrum Diagnostyczne wyposażone w tomograf oraz aparaty RTG i USG.

Uroczystego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali: Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Dyrektor ZZOZ w Żywcu Antoni Juraszek oraz przedstawiciel firmy HELIMED Dyrektor Zarządzający Edward Piechulek.

Wśród licznie zgromadzonych na uroczystym otwarciu znaleźli się samorządowcy, lekarze i personel, a także przedstawiciele różnych instytucji.

Dzięki otwarciu pracowni rezonansu magnetycznego – Centrum Diagnostyczne jest już wyposażone kompleksowo, co stanowi ogromne wsparcie w diagnozowaniu pacjentów żywieckiego szpitala bez konieczności transportowania ich do innych placówek. Warto dodać, iż każdego dnia diagnozowanych jest około 200 pacjentów.

Nowa pracownia rezonansu magnetycznego HELIMED jest wyposażona w nowoczesny aparat 1,5T Siemens AVANTO. Dzięki niemu możliwe będzie wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych badań diagnostycznych. Parametry aparatu dorównują aparatom zainstalowanym w szpitalach klinicznych. 

Nowoczesne rozwiązania zaimplementowane w pracowni mają skrócić czas oczekiwania na wyniki badań, a przede wszystkim mają znacząco podnieść jakość i usprawnić proces diagnostyki pacjentów.  W dużym stopniu usprawni i ułatwi to pracę lekarzy, a to wszystko dzięki specjalnej sieci internetowej, przez którą wyniki diagnostyczne w kilka sekund trafią do komputera lekarza.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły