W miniony poniedziałek 14 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XIV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W kategorii gmin miejskich Żywiec znalazł się na 10. miejscu. To ogromny sukces, sklasyfikowanych bowiem zostało 238 gmin miejskich.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST przygotowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zasięgiem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko - wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

– W zaproszeniu na galę ogłoszenia wyników przeczytałem bardzo ważne zdanie: „reprezentowany przez Pana samorząd znalazł się w ścisłej czołówce, udowadniając, że należy do grona najlepiej rozwiniętych w Polsce”. Ważne słowa, które są przede wszystkim podziękowaniem dla naszych mieszkańców, bo to oni mają wpływ na ostateczny kształt rankingu poprzez swoją działalność. Oczywiście nasz samorząd nie spocznie na laurach, bo przed nami bardzo wiele pracy, by w kolejnych latach miejsce w tego typu rankingach było jeszcze lepsze – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Wręczenie dyplomów odbyło się podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, której organizatorami byli: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły