Bez komentarzy

Aż 11 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów stanowią środki unijne – tyle wyniesie koszt kolejnej inwestycji w Żywcu. Wkład własny miasta to ponad 3,5 miniona złotych, a mowa o zakupie przez Żywiec 7 nowych autobusów. 16 listopada w Urzędzie Miejskim w Żywcu doszło do podpisania umowy pomiędzy Miastem a firmą Solaris. Umowę podpisali ze strony miasta burmistrz Antoni Szlagor oraz skarbnik Bogusława Gardaś, natomiast ze strony firmy Solaris kierownik sprzedaży Andrzej Sienkiewicz. Nowe autobusy do Żywca będą dostarczane cyklicznie i stopniowo zastąpią autobusy starszej generacji.  Pierwszy z nich powinien pojawić się na żywieckich ulicach w maju 2017 i będzie nim mogło podróżować 90 osób.

Mieszkańcom naszego miasta komunikację ułatwią autobusy Turbino 12. To autobusy niskopodłogowe, które jednocześnie są dedykowane dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi. Spełniają tez najbardziej rygorystyczne normy dotyczące niskiej emisji. Te komfortowe i nowoczesne autobusy wyposażone będą również w system informacji pasażerskiej, a także w monitoring, który z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa pasażerów.

Zakup autobusów możliwy był w ramach dofinansowania z projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejskie oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły