Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – "Floriany". Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Wystartował bowiem konkurs z udziałem OSP i Samorządów – w którym przyznawane będą prestiżowe nagrody.

Jest on adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami, samorządami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

W Konkursie "Floriany" mogą wziąć udział wszystkie ochotnicze straże pożarne, które aktywnie działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu „Floriany" jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 W konkursie nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

·         infrastruktura;

·         bezpieczeństwo;

·         środowisko i ekologia;

·         estetyka przestrzeni publicznej;

·         edukacja;

·         sport, rekreacja i turystyka;

·         kultura, tradycja;

·         aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń;

·         integracja społeczna;

·         innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie;

·         dostępności do Internetu;

·         współpraca zagraniczna.

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły