Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

20 listopada Koło Gospodyń Wiejskich z Rycerki Górnej obchodziło uroczystości 10-lecia swojej działalności w OSP w Rycerce Górnej. Finałowym punktem spotkania było przedstawienie „Snuje się nitka”, którego reżyseria powstała na podstawie materiałów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie opracowanych przez Urszulę Janicką - Krzywda, a przygotowane przez Panie z KGW w Rycerce Górnej pod kierownictwem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy.

Koło powstało w czerwcu 2006 roku, liczy obecnie 14 członkiń. Przewodniczącą koła jest pani Jolanta Wolny. Panie spotykają się wspólnie w Świetlicy Środowiskowej w Rycerce Górnej, organizując warsztaty bibułkarskie o różnej tematyce.

Pierwsze wspólne działanie Koła rozpoczęło się uczestnictwem w Dożynkach Gminnych w sierpniu 2006 roku w Rajczy, które kontynuowane jest do chwili obecnej. Panie z Koła Gospodyń biorą udział w imprezach kościelnych i świeckich w gminie jak i poza nią.

Ich dorobkiem są:

- zmagania w turnieju gmin Powiatu Żywieckiego,

- „Próbowacka Jodła Beskidzkiego” (II miejsce),

- uczestnictwo w corocznym Rajdzie Szlakami Papieskimi na Bendoszce.

W 2008 roku Panie brały udział w 38 Światowym Kongresie Rolników w Warszawie. Rokrocznie 3 osobowa delegacja uczestniczy w Europejskim Dniu Kobiet pod patronatem Pani Poseł Małgorzaty Handzlik.

Jednym z największych osiągnięć Koła było uczestnictwo w V Przeglądzie Zespołów Regionalnych KGW Wisła 2011.

Panie odwiedziły Zakopane, Warszawę, Częstochowę. Od 2007r. KWG jest członkiem OSP w Rycerce Górnej i tym sposobem Panie mogą korzystać ze świetlicy. Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje z GOKiS w Rajczy, Urzędem Gminy i Radą Sołecką w Rycerce Górnej.

Na wczorajszej uroczystości Panie z KGW otrzymały pamiątkowy list gratulacyjny od Sołtysa wsi Pana Tadeusza Banaś z podziękowaniami za zaangażowanie i działalność oraz z życzeniami powodzenia w dalszej pracy z zakresu kultury i pielęgnowania tradycji wsi.

Gratulacje i wyrazy uznania za pracę na rzecz życia społecznego wsi. i dorobek złożył również były wójt gminy Rajcza Adam Iwanek w imieniu Zarządu Powiatu oraz wójt gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Po przestawieniu wszyscy mieszkańcy, goście i członkowie koła częstowali się potrawami oraz jubileuszowym tortem przygotowanymi przez Panie z KGW.

Wszystkie Panie, które chciałyby dołączyć do koła będą miło powitane w radosnym i ciepłym gronie wiejskich gaździn.

 

Zdjęcia: Magdalena Sporek

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły