Od 1 kwietnia do 31 października 2016 roku instytucje w województwie śląskim w ramach świadczeń wychowawczych programu „Rodzina 500 Plus” wypłaciły kwotę 1.320.861.937 zł. Właściwe organy przyjęły 305.398 wniosków, w tym formie papierowej 230.721 i elektronicznej 74.677.  Dodatkowo oczekujących na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy 500+ jest 8.204. Łącznie Gminy wypłaciły kwotę  2.648.761 świadczeń wychowawczych. Takie są dane płyną z raportu przedstawionego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W żywieckiej gminie pieniądze z 500+ zamieniono na świadczenia rzeczowe rodzinie z sześciorgiem dzieci. W tym przypadku wydawane pieniądze kontroluje GOPS i są przeznaczane stopniowo na remont domu.

W 714 przypadkach w województwie śląskim zamieniono wypłatę gotówki na bony lub opłacenie usług, ponieważ pieniądze zamiast na dzieci przeznaczane były na używki, a nawet hazard.  Z wnioskiem o zamianę świadczenia występuje zwykle asystent rodziny i GOPS po wywiadzie środowiskowym oraz kilku niezapowiedzianych wizytach w rodzinie. Często to sąsiedzi zgłaszają anonimowe donosy do pracowników socjalnych, że w sąsiedztwie dzieje się cos niepokojącego.  Aktualnie z tych środków pokrywane są wydatki na otwartych rachunkach w sklepach oraz rachunki za media.

W tym roku za pieniądze z 500+ niektóre dzieci pierwszy raz miały możliwość wyjechać na wakacje. W wielu ubogich rodzinach dzieci mają nowe ubrania oraz obuwie, zabawki. W wielu przypadkach rodzice przeznaczają wypłaty na rozwijanie talentów oraz zdolności poprzez udział w płatnych zajęciach tanecznych lub muzycznych, zakup materiałów plastycznych, instrumentów, strojów czy sprzętu sportowego dla swoich dzieci.  Niektórzy rodzice zakładają lokaty, na których gromadzą oszczędności na przyszłość.

Dane statystyczne: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

..

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły