Bez komentarzy

Akcja Szlachetna Paczka jest organizowana od 16 lat, w Milówce już po raz drugi.

W tym roku zgłosiło się 15 wolontariuszy, w tym trzech pracujących już drugi raz. Po szkoleniach i wstępnych wdrożeniach ruszyli w celu poszukiwaniu rodzin, które pomimo ciężkiej sytuacji finansowej, starają się zapewnić sobie i swoim bliskim godne życie.

Do Szlachetnej Paczki kwalifikowane są rodziny z różnymi problemami i w różnych sytuacjach. Główne kryteria to: rodzina wielodzietna, samodzielny rodzic, choroba, niepełnosprawność w rodzinie, dziecko chore bądź niepełnosprawne, samotność i osamotnienie, nieszczęście i start w samodzielność.

Podczas tegorocznej akcji ekipa Szlachetnej Paczki z Milówki pomoże blisko 20 rodzinom z Żywiecczyzny, okolic i samej Milówki. Jest to duże osiągnięcie całego zespołu.

Wielkim wydarzeniem dla Szlachetnej Paczki był dzień 19 listopada - otwarcie bazy danych rodzin. To dzień, od którego można wybierać rodziny, którym chcemy pomóc. Drugą i najważniejszą datą jest finał akcji - 10-11 grudnia, nazywany weekendem cudów, ponieważ w tych dniach następuje kulminacja dobroci i szczęścia spowodowanych przez tę akcję.

W rejonie Milówka - Węgierska Górka w bazie rodzin nadal są 3 rodziny, które potrzebują pomocy. Jak pomóc tym rodzinom?

Na ogólnopolskiej stronie Szlachetnej Paczki darczyńca wybiera województwo, rejon i rodzinę, dla której chce zorganizować paczkę. Tutaj wybieramy rejom Milówka – Węgierska Górka oraz jedną z trzech rodzin. Na stronie są również podane informacje, czego rodzina potrzebuje.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły