Organizacja zimowego utrzymania dróg od 1 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2016 w gminie Rajcza przedstawia się następująco:

Drogi powiatowe Gmina Rajcza odśnieżają firmy:

PPUH „Kocoń” Sp. J. Kocoń Krzysztof, Kocoń Jakub Rycerka Górna 228

Ryszard Ligocki „Na Beskidku” 34-373 Zwardoń – dojazd do stacji Zwardoń od drogi ekspresowej.

Drogi powiatowe Gmina Milówka:

PPUH „Kocoń” Sp. J. Kocoń Krzysztof, Kocoń Jakub Rycerka Górna 228 – od ronda w Milówce do granicy z Gminą Rajcza - Milówka, Nieledwia

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123 – utrzymanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej od ronda w Milówce do granicy z Gminą Rajcza

Drogi gminne w sezonie zimowym 2016/2017 utrzymują:

Sołectwo Rajcza:

PPHU „Mika” Rajcza 18 „NET-KOM” ul. J. Kazimierza 95 34-260 Milówka

PPHU Paweł Rybarski Rajcza 317A

Osobą koordynujące ww. prace jest pracownik Urzędu Gminy w Rajczy Pan Damian Maciejowski tel. 506 682 725.

W razie zaistniałych nagłych okoliczności dotyczących odśnieżania ww. dróg należy sprawę zgłosić odpowiednio:

Sołectwo Rycerka Dolna: - PPHU „Mika” Rajcza 18 - Pani Sołtys Halina Szczotka – tel. kom. 694 223 887

Sołectwo Rycerka Górna: „STOLBUD Szczotka” Rycerka Górna 395 - Pan Sołtys Tadeusz Banaś – tel. 502182161

Sołectwo Sól: „PUH Kurowski” Zbigniew Kurowski Sól 68 A - Pani Sołtys Barbara Kotrys tel. 509 601 448

Sołectwo Sól-Kiczora: „PUH Kurowski” Zbigniew Kurowski Sól 68 A - Pan Sołtys Kazimierz Dobras tel. 696 092 496

Sołectwo Zwardoń: Ryszard Ligocki „Na Beskidku” 34-373 Zwardoń - Pan Sołtys Jacek Hojny tel. 609 592 334

Nadzór nad całością akcji utrzymania dróg powiatowych i gminnych pełni ponadto Zastępca Wójta Gminy Rajcza Pan Jerzy Motyka tel. 601 407 746.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły