Ruszają konsultacje społeczne aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec.

Troska o jakość powietrza i przywrócenie jego czystości to jedno z najważniejszych ekologicznych wyzwań stojących przed Żywcem w najbliższych latach. Wytężone wysiłki na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w połączeniu z aktywnymi działaniami w zakresie innych form ochrony środowiska, jak również zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną oraz zaopatrzeniem w nośniki energii – to nowatorskie działania, których celem jest przywrócenie Żywcowi i Żywiecczyźnie wizerunku regionu atrakcyjnego przyrodniczo, przyjaznego pod względem zdrowotnym dla mieszkańców i turystów.

Mając na uwadze wspólną troskę o otoczenie i przyrodę - uprzejmie prosimy o ocenę projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec. Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, a odniesienie się do nich zostanie zawarte w informacji podsumowującej przebieg konsultacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych przy konsultowanym dokumencie.

Zgłoszenia uwag można dokonywać poprzez:

- formularz wypełniony on-line dostępny pod linkiem, który po wypełnieniu i wybraniu funkcji „prześlij” wysyłany jest do bazy lub

- załączony do niniejszej informacji formularz z rozszerzeniem *.doc, który można również wypełnić i zapisać na lokalnym dysku, a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Żywcu, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec. Można również osobiście dostarczyć wypełniony formularz do Urzędu Miejskiego w Żywcu w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i opinie można składać w terminie do 20.12.2016 r.

Dodatkowo, w dniu 19 grudnia w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu, budynek B, I piętro, pokój 108 można będzie zgłosić swoje uwagi do Planu bezpośrednio przedstawicielowi Urzędu i Wykonawcy lub też uzyskać podczas osobistego spotkania dodatkowe informacje.

Niska emisja jest głównie z działalnością człowieka. Źródłem niskiej emisji są procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla i odpadów w domowych piecach lub kotłach oraz małych, lokalnych kotłowniach, którym towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń, m.in. pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku węgla, metali ciężkich.

Efekty nadmiernej niskiej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, w pełni sezonu grzewczego. Tworzenie się zastoisk zimnego powietrza, częste inwersje temperatury, cisze atmosferyczne i słabe wiatry połączone z zabudową miejską oraz położeniem geograficznym miasta powodują niekorzystne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Szkodliwość cząstek pyłu o wielkościach mniejszych od 10 mikrometrów wynika z możliwości ich wnikania do pęcherzyków płucnych, a stąd przenikania do układu krążenia. Najczęstszymi chorobami wywołanymi pośrednio lub bezpośrednio wskutek długotrwałego narażania organizmu na wysokie stężenia drobnych cząstek pyłu są: choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, astma, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu oddechowego oraz nowotwory złośliwe.

Niską emisję powodują niesprawne urządzenia grzewcze, spalanie w piecach złej jakości paliw oraz odpadów, zły stan techniczny instalacji kotłowych oraz transport komunikacyjny.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły