8 grudnia w Sołtysówce w Rajczy odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej i Rady Sołecko - Konsultacyjnej podsumowujące pracę Sołtysa Sołectwa Rajcza Zbigniewa Kopcia, sprawy bieżące oraz plany na przyszły rok. Drugą część stanowiło spotkanie opłatkowe.

Z bieżących spraw omówione zostały kwestie.

Planowany jest powrót obrazu Matki Boskiej Kazimierzowskiej z Krakowa po renowacji. W tym przypadku wystosowano pytanie do mieszkańców parafii Rajcza, w jaki sposób chcieliby powitać obraz z powrotem w Rajczy?

W Listopadzie sołtys Rajczy miał zaszczyt porozmawiać o swoich problemach i wymienić się doświadczeniami na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego.

3 grudnia sołtys z delegacją z Sołectwa spotkał się z grupą strażaków w Dolnej Łomnej. Strażacy z Czech chcą podjąć współpracę na zasadzie spotkań, wspólnej organizacji zawodów oraz wymiany doświadczeń. „Strażacy byli u nas i bardzo się im podoba nasza OSP. Warto tę relację podtrzymywać oraz współpracować z Czechami” - mówi sołtys Zbigniew Kopeć.

Wójt gminy oraz zastępca wójta proszą o włączenie się i pomoc w organizacji Rajdu Chłopskiego, który odbędzie się w pierwszy weekend lutego.

Kolejną sprawą, poruszoną na zebraniu było rozgospodarowanie 80 skrzynek darmowych jabłek. W pomoc włączyło się dwóch radnych naszej gminy Pani Honorata Szatanik i Pan Zbigniew Paciorek. Dzięki sprawnej akcji jabłka rozdysponowano w jeden dzień.

Bardzo ważna sprawą jest odpowiedź sołtysa i Rady Sołeckiej na pismo PKP w sprawie ewentualnej likwidacji dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na terenie Sołectwa Rajcza. Odpowiedź jest następującą:

Czy uda się obronić te przejazdy drogowo-kolejowe mając na uwadze dobro mieszkańców? Przejazdy potrzebne są również Ochotniczej Straży Pożarnej w wypadku dojazdu do pożarów.

Na spotkaniu, za finansowe wspieranie klubu LKS Soła Rajcza, Włodzimierz Lach otrzymał dyplom i podziękowania.

Przedstawiono również plany Sołectwa Rajcza na 2017 r.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły