W miniony poniedziałek w Ujsołach odbył się ostatni w tym roku Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. W konwencie wzięli również udział zaproszeni goście w tym między innymi: Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz ks. Teofil Górny.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz wójtowie powiatu żywieckiego.

Obrady rozpoczęły się od przedstawienia wójtom obecnego stanu realizowanej inwestycji „Budowy nowego szpitala powiatowego w Żywcu”. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata podkreślił, iż jest to „inwestycja kluczowa i najważniejsza”. Aktualnie trwa budowa drogi technicznej prowadzącej do szpitala, gotowa jest trzecia kondygnacja, a sam szpital, który z pewnością podniesie komfort leczenia pacjentów, ma być oddany do użytku w 2018 roku.

W trakcie obrad omówiono Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Żywieckiego – referował Pan Michał Urbaniec Kierownik Zespołu ds. Transportu Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Następnie omówiono problematykę pozyskiwania i wykorzystania przez gminy i powiaty funduszy dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – referowali Tomasz Kołton, Anna Topińska oraz Justyna Kozak z Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na zakończenie podsumowano współpracę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim za rok 2016 w obszarze bezpieczeństwa publicznego i usuwania skutków klęsk żywiołowych – z udziałem I Wicewojewody Jana Chrząszcza oraz Pana Andrzeja Szczeponka Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. I Wicewojewoda Jan Chrząszcz podkreślił, iż to dla niego wielki zaszczyt współpraca z samorządowcami Żywiecczyzny.

Konwent zakończył się świątecznym akcentem. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Wicestarosta Stanisław Kucharczyk wraz z życzeniami wręczyli uczestnikom konwentu bombki ręcznie zdobione, których wykonawcami są wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu.

Starostwo Powiatowe Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły