12 grudnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przedstawiciele lokalnego samorządu, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, wyższe uczelnie oraz parafie jednomyślnie podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, którego celem jest wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie jej zapotrzebowania. Konstrukcja Klastra uwzględnia również prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Koordynatorem Klastra jest Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Podjęte działania doprowadzą do realizacji wspólnych projektów i zadań pozainwestycyjnych, z którego najważniejszym jest Ponadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Planowane jest również tworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych oraz współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzecz zmiany wizerunku na przyjazne ekologicznie.

Kolejnym krokiem początkiem nowego roku będzie podpisanie przez zainteresowane współpracą podmioty umów cywilno-prawnych tworzących Klaster.

Warto podkreślić, że w całej Polsce zainicjowano dotychczas tylko kilka tego typu przedsięwzięć, co klasuje Żywiecczyznę na podium w zakresie innowacyjnych rozwiązań klastrowych.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły