Bez komentarzy

"14 grudnia na konferencji w Bielsku - Białej ogłoszono listy zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I naboru w Programie Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. W tym naborze, zostało złożonych łącznie 43 wniosków, z czego 23 z Polski i 20 ze Słowacji. Na etapie oceny formalnej, zostało odrzuconych łącznie 12 wniosków. Z pozostałych 31 projektów rekomendowanych Komitetowi do oceny do dalszego etapu zakwalifikowano 25 projekty. Ostatecznie Kapituła Komitetu Oceniającego przyznała dofinansowanie 24 wnioskom. Podróż po unijne dotacje dla Gmin Rajcza, Ujsoły i Łodygowice zakończyła się sukcesem."

Zwycięskie projekty to m.in :

- Wspólna promocja pogranicza/ Spolocna propagacia prihranicnej zony i CROSSiGEO na Granicy Gmina Rajcza,

- Na szklanym szlaku Gmina Ujsoły,

- Polsko-słowackie zabawy zbójnickie Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”,

- Edukacja dla przyrody pogranicza Babiogórski Park Narodowy,

- Kultura - to MY / Kultúra sme My Gmina Łodygowice.

W Ujsołach od ul. Słonecznej do ul. Kwiatowej wykonana będzie nowa nawierzchnia na drodze głównej w ramach modernizacji Infrastruktury drogowej na pograniczu polsko - słowackim (85% kosztów). Partnerem tego projektu jest Powiat Żywiecki, gminy Zakamenne i Oravska Lesna.

W ramach kolejnego zwycięskiego projektu „Szlakiem Kultury Pogranicza” w Soblówce na Polanie Sporkowej powstanie osada pasterska w postaci zadaszonej sceny o powierzchni około 100m2 krytej gontem oraz 3 tradycyjne szałasy wraz z kosorami na owce. Otwarcie osady planowane jest na Zwyk Bacowski (lipiec 2017 r.).

Program Interreg Polska - Słowacja pokryje tutaj 90% kosztów, a partnerem w realizacji tego celu jest dla gminy Ujsół gmina Zakamenne.

Projekt „Szklanym Szlakiem” to przykrywka i wstęp do planowanej wielkiej rewitalizacji dawnej huty szkła w Złatnej. Powstanie nowa wiata, ławki i zadaszenie reliktów. Wydanie zostanie również publikacja materiałów historycznych dotyczących starej huty i zabytkowej leśniczówki w Złatnej. Partnerem Ujsół w tym projekcie jest gmina Novot, a koszty Programu Interreg Polska - Słowacja pokryją 90 % kosztów.

Źródło: Gminy Ujsoły, Rajcza i Łodygowice oraz euroregion-beskidy.pl

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły