Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Miło nam poinformować, iż decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego "Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie" zostało wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie dla wszystkich grup kolędniczych. W święto Trzech Króli Zespół Kolędniczy Kamieńcoki z Milówki udał w podróż do Warszawy, by reprezentować Dziady w stolicy naszego kraju.

Pierwszych wpisów na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dokonano w 2014 roku.    

Podstawą do stworzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego (powołanej w 2013 roku) jest Konwencja UNESCO z 2003 roku, którą Polska ratyfikowała w 2011. Listę prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wnioski o wpis (zgłoszenia składają sami zainteresowani) przyjmuje w jego imieniu Narodowy Instytut Dziedzictwa. O ich zakwalifikowaniu decyduje rada, w której zasiada 19 ekspertów.

Wpis na krajową listę otwiera drogę do ubiegania się o miejsce na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji. Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację tego wymogu poprzez dokumentację żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Wszystkie środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, obyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, kultywujące pamięć historyczną, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i wszelkimi innymi przejawami usankcjonowanej tradycją działalności człowieka zachęcane są do zgłaszania tych zjawisk do wpisania na tę szczytną listę.

{gallery}dzMN{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail