W naszej szkole rozpoczyna się dwuletni projekt realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Postanowiliśmy przystąpić do projektu, aby zapewnić młodzieży jeszcze lepsze perspektywy znalezienia pracy. Kwalifikacje i gruntowne wykształcenie to ważne elementy CV, jednak w pracy często dużo bardziej liczą się „miękkie” umiejętności, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, zaradność, odporność na stres itp. Takich kompetencji nie można nauczyć się z książek, a jedynie poprzez przebywanie i współpracę z innymi ludźmi. W środowisku międzynarodowym Nasza młodzież będzie miała okazję ćwiczyć te umiejętności jeszcze intensywniej poprzez styczność z różnymi kulturami, środowiskami, religiami czy inną mentalnością. Podczas praktyk za granicą uczniowie będą musieli przełamywać bariery językowe, umieć się porozumieć i przede wszystkim potrafić odnaleźć się w każdej sytuacji.

W ciągu całego czasu trwania projektu na zagraniczne praktyki i szkolenia zawodowe wyjedzie 44 uczniów i 6 nauczycieli zawodu z ZSDiL.  Najważniejszymi celami projektu dla uczniów są: nabycie nowej wiedzy i nowych kompetencji oraz umiejętności w zawodach: technik leśnik, technik informatyk, technik analityk i technik ochrony środowiska. Nauczyciele zdobędą natomiast nowe doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości i wspomagania rozwoju zawodowego młodzieży. Praktyki i szkolenia zostaną potwierdzone stosownymi certyfikatami i dokumentami uznawanymi w całej UE. Partnerami ZSDiL w projekcie są instytucje z Portugalii i Hiszpanii i do tych właśnie krajów wyjadą nauczyciele i uczniowie. Wyjazdy na staże poprzedzone są przygotowaniami, które obejmują naukę języka danego kraju, zajęcia z języka angielskiego zawodowego, z kultury krajów partnerskich oraz zajęcia dotyczące tematyki projektu. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Pobyt na praktykach w całości jest finansowany ze środków PO WER i obejmuje podróż za granicę, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty związane z zakupem ubezpieczenia.

Pierwsza 8-osobowa grupa, ucząca się w zawodzie technik leśnik, wyjedzie na praktyki już w lutym 2017 roku.   Dwa tygodnie pobytu w Esposende w Portugalii będzie okazją nie tylko do zdobycia nowych kompetencji zawodowych podczas staży w lokalnych firmach i instytucjach związanych z leśnictwem, ale także do poznania kultury, tradycji, zabytków i atrakcji tego kraju. Kolejne grupy wyjadą w maju i grudniu 2017 roku do Sewilli w Hiszpanii. Ostatnią grupą będą nauczyciele,

Z pewnością wyjazdy te będą niezapomnianą przygodą zawodową i osobistą każdego z uczestników, a uczestnictwo w praktykach zagranicznych sprawi, że wyróżnią się z tłumu. Tylko niewielki procent osób starających się o pracę może pochwalić się zagranicznym doświadczeniem nie tylko zawodowym, ale i życiowym.

Artykuł: Sabina Zygmunt-Frąc

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły