Działaczka humanitarna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Od wczesnego dzieciństwa niepełnosprawna. Podczas wyjazdu do Francji na operację zetknęła się z ideą akcji humanitarnej. PAH prowadzi od 1994 r i pełni funkcje prezesa. Janina Ochojska.

W minioną środę 11 stycznia Janina Ochojska gościła w Żywcu w Miejskim Centrum Kultury. Spotkanie odbyło się w ramach Inicjatywy Obywatelskiej „Żywiec dla Aleppo”.  Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej przedstawiła historię jej powstania i działalność.

Początki PAH to konwoje z darami dla oblężonego Sarajewa. Była to jednocześnie pierwsza tego typu inicjatywa. Pomoc ta wpłynęła na wzrost zainteresowania wśród różnych środowisk społecznych możliwościami niesienia pomocy potrzebującym. PAH organizuje wiele działań pomocy natychmiastowej - wysyła konwoje z darami pierwszej pomocy, żywnością czy lekami. Obecnie funkcjonowanie PAH to przede wszystkim nastawienie na długotrwały i stabilny rozwój danego regionu, który dotknięty jest wojną lub kataklizmem. Polska Akcja Humanitarna walczy o podstawowe prawa człowieka - prawo do życia w godnych warunkach, prawo do edukacji czy prawo do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Podczas spotkania prezes Janina Ochojska odpowiadała na pytania licznie zgromadzonej publiczności, a także przybliżyła ideę wolontariatu. „Wolontariat to taki dobry wstęp w ogóle do życia, uczy empatii, uczy tego, że pomaganie jest zarówno odpowiedzialnością, jak i jakąś wiedzą. Wolontariusze, którzy chcą się angażować w jakąś akcję pomocy, muszą wiedzieć, jak takiej pomocy udzielać, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, a jakiej pomocy potrzebuje na przykład organizacja, w której jesteśmy wolontariuszami (...). (...) Wolontariat pokazuje świat, który mijamy, nie zauważamy go, bo mamy swoje sprawy, swoje życie, które jest oczywiście bardzo ważne, ale gdzieś obok nas są ludzie, którzy potrzebują waszych rąk, waszych oczu, waszej siły, waszego entuzjazmu (...).” - powiedziała w Żywcu Janina Ochojska.

Spotkanie 11 stycznia to jedno z wielu spotkań, które odbędą się 4 i 5 lutego. Podczas nich zbierane będą środki dla Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na pomoc dla ewakuowanym mieszkańcom Aleppo. W ramach pomocy pracownicy PAH dostarczają wodę i dbają o podstawowe warunki sanitarne. 2147 osób ewakuowanych z Aleppo dotarło do obozów dla uchodźców wewnętrznych, w których pracuje Polska Akcja Humanitarna.

Inicjatywa Obywatelska „Żywiec dla Aleppo” założona została przez Kubę Winiarskiego (Black Bee), Szymona J. Wróbla, Darka Paczkowskiego (Fundacja Klamra), Katarzynę Faber Wróblewską, Szymona Kułakowskiego, Annę Jafernik. Misją jej powstania jest zwrócenie uwagi na dramat, który odbywa się w Aleppo.  Na spotkaniu z Janiną Ochojską, jak również na koncertach i spotkaniach, które odbędą się w Żywcu 4 i 5 lutego, będą zbierane środki na Polską Akcję Humanitarną.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły