Bez komentarzy

Po hucznym powitaniu Nowego Roku w Milówce czas na przedstawienie najważniejszych planów inwestycyjnych, które będą realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. A trzeba przyznać, iż plany są ambitne i ich realizacja z pewnością przyczyni się zarówno do podniesienia komfortu życia mieszkańców, jak i wpłynie pozytywnie na estetykę gminy.

Od 1 lipca rozpocznie się termomodernizacja ZSP Kamesznica, Szkoły Podstawowej - Szare oraz Urzędu Gminy w Milówce. Inwestycja jest realizowana w ramach środków RIT, z których dofinansowanie wynosi 1.768.805,76 zł, a wkład własny 312.142,19 zł. Dzięki środkom RIT możliwe będzie także wyremontowanie Szkoły Podstawowej w Szarem. Obok termomodernizacji zaplanowano wymianę dachu i renowację elewacji. Całkowity koszt powyższych przedsięwzięć to 2.819.898,28 zł. Pozyskanie środków RIT to także możliwość kontynuacji projektu „Przedszkolak przedszkolakowi równy”.

Wychodząc na przeciw problemom mieszkańców w bieżącym roku zaplanowano także rozbudowę stacji uzdatniania wody w Kamesznicy oraz zainstalowanie zbiorników do gromadzenia wody pitnej.

Mieszkańców ucieszy z pewnością fakt przedłużenia istniejącej już ścieżki rowerowej: nowa ścieżka przebiegać będzie do granicy z Ciścem oraz z drugiej strony - do granicy z Rajczą. Ponadto powstaną 3 parkingi typu Park&Ride, czyli "Parkuj i Jedź". Odtworzony zostanie także plac zabaw "Czerwona jarzębina" w Kamesznicy Górnej przy Szkole Podstawowej nr 2. Na miejscu powstanie mała nowoczesna infrastruktura.

Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu ucieszy plan zainstalowania siłowni zewnętrznej na LKS Milówka oraz siłowni obok kładki na potoku Bystra w Kamesznicy. Koszt tych inwestycji to kolejno 68.443,25 zł i 48.618,00 zł.

W maju rozpocznie się remont ulicy Łęgowej w Milówce. Zmodernizowana nawierzchnia będzie oddana do użytku we wrześniu 2017 roku.

Pozyskanie środków RIT pozwoli także na adaptację budynków starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno - zawodowej. Dofinansowanie RIT wynosi 1.182.628,05 zł przy środkach własnych 208.699,07 zł. W dalszym ciągu w Milówce kontynuowane będą starania zmierzające do poprawy aktywności zawodowej mieszkańców Gminy.

Ponadto w trakcie realizacji są dokumentacje projektowe obejmujące remont kina w Milówce, remont starego budynku przedszkola, modernizację placu przed SP Milówka i parkingu obok ZSP w Kamesznicy.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły