„Tworzymy w tej chwili pierwszy taki Klaster w kraju.” - tymi słowami Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik podkreślił wagę i znaczenie działań gminy w dążeniu do stworzenia obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

W spotkaniu w Węgierskiej Górce uczestniczył mi.in. Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku ds. Ekologii w Żywcu Józef Bednarz, którego zapytaliśmy o szczegóły Żywieckiego Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości".

Czym w ogóle są klastry?

Ustawa o Odnawialny Źródłach Energii definiuje klaster jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Klaster energii jest reprezentowany przez koordynatora, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

 

Ewa Jeremicz: Międzygminny Związek ds. Ekologii pełni rolę Lidera Klastra. na czym polega to zadanie?

Józef Bednarz: - Naszym zadaniem jest koordynowanie całości działań Klastra, dopóki nie stworzymy formuły, w jaki sposób ten Klaster ma funkcjonować. W tej chwili przyjęliśmy zasadę, że będziemy podpisywać umowy cywilnoprawne między tymi, którzy są zainteresowani wejściem do Klastra.

A kto może taką umowę/wejście do Klastra podpisać?

- Każdy przedsiębiorca, gmina, firmy informatyczne itp. A jak to ma wyglądać? Każdy będzie mógł przy worzeniu Klastra i w ramach jego działalności realizować określone cele: na przykład firmy informatyczne poprzez stworzenie platformy zakupowej lub informacyjnej na temat sprzedaży energii. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy są zainteresowani energetyką - oni z kolei chcą tworzyć inwestycje, które wytwarzają energię elektryczną, którą później sprzedają.

Jakie jest znaczenie utworzenie Żywieckiego Klastra Energii dla samej Węgierskiej Górki?

- Takie jak dla każdej innej gminy, która będzie chciała uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim z naszej strony będą to działania zmierzające do obniżenia cen energii elektrycznej dla podmiotów publicznych, czyli gmin. Dotyczy to np. oświetlenia ulicznego czy też zakupu tej energii dla jednostek gminnych. Do końca 2017 roku większość gmin ma podpisane umowy z zakładami energetycznymi na dostawę energii, ale przez ten czas chcemy przygotować się do przetargu tak, aby od 2018 roku można było podpisać nowe umowy z zakładami na niższą cenę. Być może uda się również pozyskać ceny dla odbiorców indywidualnych. Takie ceny, które pozwolą mieszkańcom mniej płacić za energię elektryczną, ale wtedy mieszkaniec będzie musiał podpisać umowę z klastrem lub wytypowaną instytucją o sprzedaż energii elektrycznej.

Jakie działania i projekty będą podejmowane w ramach Klastra?

- Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie na terenie naszego obszaru działania wybudować elektrownie wodne. Jest już pomysł na budowę tego typu elektrowni w Rajczy. Chcielibyśmy również stworzyć fermy fotowoltaniczne, działających na zasadzie pozyskania energii ze słońca. To wszystko byłoby sprzedawane do sieci ogólnej.

Jakie znaczenie ma Klaster dla samego programu ograniczenia niskiej emisji?

- Pozyskanie energii poprzez niekonwencjonalne źródła energii powoduje, że część mieszkańców będzie mogła przejść na ogrzewanie elektryczne. W okresie letnim - zamiast palić w piecach na uzyskanie ciepłej wody - mogłoby się to odbywać przez solary lub fotowoltanikę.

Jaki może być czas realizacji tych planów?

- Klaster, który my tworzymy to przedsięwzięcie pionierskie. To pokaże rok 2017, w którym kierunku chcemy iść. Poza tym chcemy - jako pionierzy - pozyskać na nasze działanie środki z Ministerstwa Energetyki na rozwój Klastra. Jeśli uda nam się w bieżącym roku przejść przez pierwszy etap - w 2018 Klaster może być spółką prawa handlowego lub stowarzyszeniem z osobowością prawną.

Ewa Jeremicz: Dziękuję za rozmowę.

Józef Bednarz: Dziękuję również.

Działalność Klastra ma na celu wspieranie działań uczestników w dążeniu na terenie powiatu żywieckiego do stworzenia obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii poprzez koordynację zadań w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Koordynacja obejmuje również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Żywiecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem potencjału lokalnych zasobów źródeł energii.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły