Sołtys wsi Rycerka Górna Tadeusz Banaś zaprasza wszystkich zainteresowanych na ślizgawkę przy remizie OSP. Ślizgawka powstała na boisku Orlik i jest największą w okolicy - jej wymiary to 50x25 m. Mini lodowisko powstało nocą z inicjatywy sołtysa. W wykonaniu ślizgawki pomagali druhowie ze straży naszej OSP. Wstęp jest wolny.

O czym należy pamiętać?

Ślizgaj się tylko na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska, unikaj zamarzniętych stawów, jezior, gdyż lód może być niewystarczająco wytrzymały, co grozi bardzo poważnym wypadkiem.

Pamiętaj, iż wchodząc na teren ślizgawki wiejskiej akceptujesz poniższy regulamin:

Ślizgawka jest ogólnodostępna.

Korzystanie ze ślizgawki jest bezpłatne i na własną odpowiedzialność.

Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze ślizgawki tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

Niepełnoletni korzystający ze ślizgawki zobowiązani są do:

- noszenia rękawiczek oraz kasków ochronnych na głowę,

- zachowania maksymalnej ostrożności, by nie utrudniać korzystania ze ślizgawki innym osobom.

Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu na terenie ślizgawki jest zabronione.

Obowiązuje zakaz wstępu na ślizgawkę osobom będącym pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

Uczestnicy ślizgawek ponoszą ryzyko związane z amatorskim korzystaniem ze ślizgawki.

Na tafli lodowiska zabrania się:

Urządzania wyścigów, zabaw w berka, skoków, jazdy „wężykiem” w kilka osób, niebezpiecznych zabaw oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników lodowiska.

Rzucania śnieżkami oraz innymi przedmiotami, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników ślizgawki.

Siadania na bandach (wałach) ślizgawki.

Palenia tytoniu i picia alkoholu oraz innych środków odurzających.

Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i szklanych opakowań.

Wnoszenia na teren lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych.

Wnoszenia urządzeń elektronicznych takich jak: telefony komórkowe, odtwarzacze mp3 itp. - mogą zostać bardzo łatwo uszkodzone podczas korzystania z lodowiska, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

W razie wypadku dzwoń pod nr 112 lub 999.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku korzystania z wiejskiej ślizgawki.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły