21 stycznia w miniona sobotę Milówkę opanowały Dziady. To nic innego jak 48. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Grup Obrzędowych "Żywieckie Gody 2017". Konkurs grup obrzędowych odbywał się w plenerze. W zimowe przedpołudnie najlepszych spośród najlepszych wybierało jury w składzie: Małgorzata Kiereś – etnograf, reprezentująca Muzeum Beskidzkie

w Wiśle, przewodnicząca komisji; Marek Koźlik – członek komisji i folklorysta,

Czesław Węglarz – członek komisji, muzyk, folklorysta; Piotr Maron – z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz komisji.

Do konkursu zgłosiło się 16 grup obrzędowych:

1. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

2. Baciary Cięcina

3. Świerki z Prusowa

4. Kopytniki z Kiczory

5. Wyrwicisy z Ciśca

6. Kamieńcoki z Milówki

7. Rozbójnicy z Suchego

8. Romanka z Małej Żabnicy

9. Jukace z Zabłocia

10. Awanturnicy z Nieledwi

11. Gronicki z Brzuśnika

12. Bałamuty ze Zwardonia

13. Proćpok z Kamesznicy

14. Dziady Noworoczne z Zarzecza

15. Harnasie z Łyngów

16. Pietrasianie z Nieledwi

Po obejrzeniu wszystkich programów jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Sześć I miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 900 zł (dziewięćset zł) otrzymują zespoły:

1. Rozbójnicy z Suchego

2. Przebierańcy z Górnej Żabnicy

3. Wyrwicisy z Ciśca

4. Kamieńcoki z Milówki

5. Romanka z Żabnicy

6. Harnasie z Łęgu

Trzy II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 600 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Jukace z Żywca

2. Pietraszanie z Nieledwi

3. Świerki z Prusowa

Siedem III miejsc ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł (sześćset zł) otrzymują zespoły:

1. Baciary z Cięciny

2. Kopytniki z Kiczory

3. Awanturnicy z Nieledwi

4. Gronicki z Brzuśnika

5. Bałamuty ze Zwardonia

6. Proćpok z Kamesznicy

7. Dziady Noworoczne z Zarzecza

Fundatorem nagród w łącznej kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy sześćset złotych) jest Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Komisja stwierdza bardzo wysoki poziom prezentacji tegorocznego przeglądu. Wyraźnie zauważa, że uwzględnione zostało wiele uwag sugerowanych i przekazywanych podczas podsumowań. Komisja zauważa, że w prezentacjach widoczne jest terytorialne zróżnicowanie grup obrzędowych, które wskazuje na lokalne bogactwo, a nie na naśladownictwo grup obrzędowych.

Komisja wyraża słowa podziękowania i uznania dla organizatorów; Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, którzy przygotowali merytorycznie i organizacyjnie „48 Przegląd Zespołów Kolędniczych

i Obrzędowych Żywieckie Gody 2017”.

Ponadto jury postanowiło przyznać dyplomy szczególnego uznania, które otrzymują:

1. Kapela Pietrasina z Nieledwi za zachowanie lokalnego sposobu grania przy Dziadach.

2. Heligonista z grupy Kopytniki z Kiczory za zachowanie tradycyjnego sposobu gry na heligonce.

3. Romanka z Żabnicy za piękny i estetyczny strój koni.

4. Czeslaw Pawlus za przekazywanie autentycznego repertuaru i stylu gry na heligonce.

5. Józef Siedlok za przekaz młodemu pokłonieniu najważniejszych treści obrzędowych o wszystkich postaciach w Dziadach.

6. Paweł Wiercigroch z Milówki za animację Dziadów w Milówce.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły