24 stycznia został ogłoszony przetarg na wzmocnienie mostu w ciągu DW 945 w Żywcu Sporyszu. Ponad rok obowiązuje na moście ruch wahadłowy. Wprowadzono go ze względu na obniżoną nośność konstrukcji. Początkowo wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t. Po kilku dniach, na wniosek wielu przedsiębiorców, zmieniono organizację ruchu na wahadłowy z dopuszczeniem przejazdu bez ograniczeń tonażowych.

Most jest wyeksploatowany i wymaga gruntownego remontu. Przygotowanie renowacji przeprawy przez Koszarawę wymagało wykonania szeregu badań jej konstrukcji i projektu. Taka dokumentacja powstała, a w budżecie na rok 2017 sejmik województwa uwzględnił kwoty potrzebne na remont mostu.

Planowane roboty obejmą: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni.

Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada br. Przejazd będzie utrzymany, ale w miarę postępu robót organizacja ruchu będzie zmieniana.

Jednocześnie zostaną podjęte przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego mostu na Koszarawie w Żywcu Sporyszu. W perspektywie najbliższych lat obecny most trzeba będzie zastąpić nowym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach administruje obecnie 320 mostami i wiaduktami w całej sieci dróg wojewódzkich. Co roku kilka z nich jest zastępowanych całkiem nowymi obiektami. Obecnie 27 nowych obiektów jest już zaprojektowanych lub wkrótce dokumentacje na ich budowę będą gotowe. Kolejnych 15 oczekuje na swą kolej i będą doraźnie remontowane.

W ciągu ostatnich trzech lat (2014 – 2016) ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów, tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln złotych, a na budowę nowego mostu na Sole i modernizację układu drogowego w Żywcu około 40 mln zł.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły