W ubiegłym tygodniu w dniach 2 - 3.02 odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem gospodarzem Konwentu była Lipowa wraz z wójtem gminy Janem Górą. Miejscem posiedzenia był natomiast Hotel Zimnik. W konwencie wzięli udział między innymi: I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Prezydent Bielska - Białej i Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Jacek Krywult oraz Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Na konwencie omawiano m.in. kwestie rewitalizacji obszarów wiejskich oraz zmiany wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.  Głównym tematem jednak były sprawy związane z edukacją, ekologii oraz środkami na projekty inwestycyjne. Ponadto tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała bloki tematyczne dotyczące zagadnień związanych z procedurami zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe oraz inne sytuacje kryzysowe. Poruszano także kwestie nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a także rewitalizacją i gospodarką odpadami w małych i średnich gminach oraz inne tematy. Przedstawiono także informacje na temat konkursu na dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Ponadto tradycyjnie w trakcie pierwszego w nowym roku kalendarzowym posiedzenia Konwentu obok części konferencyjnej odbyła się także część sportowo-integracyjną, w ramach której został rozegrany w hali sportowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce XII Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły