7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki, podczas którego Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu wręczył nominacje członkom Rady. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Grupa Sterująca Radą oraz prasa branżowa.

Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 6 Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Program w ramach priorytetu inwestycyjnego 10III cel szczegółowy 3 (tj. zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno – zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki) zakłada stworzenie, a następnie wsparcie w zakresie funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji (działanie 2.12). Powołanie Rady Programowej ds. kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji ma celu zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji do aktualnych potrzeb przedsiębiorców. W skład Sektorowych Rad wchodzą przedstawiciele głównych grup interesariuszy.

„Do Rady wchodzą 23 osoby z całej Polski. Do udziału w radzie zostałam oddelegowana jako pracownik Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Istotne znaczenie miała również moja praca w organizacjach pozarządowych w tym w Śliwkowej Lipowej” -mówi Liliana Wójtowicz z Lipowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki jako nowej formy współpracy w obszarze turystycznego rynku pracy można przeczytać tutaj.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły