W miniona środę 8 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oddano do użytku windę osobową przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Jej budowa stanowi projektu pn. Likwidacja Barier Architektonicznych w Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz z funduszy unijnych.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym stanowi ważny element strategii Powiatu Żywieckiego. Dzięki staraniom oraz efektywności i skuteczności zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób, niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Żywieckiego będą mieli ułatwiony kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie” – powiedział w krótkim przemówieniu Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli między innymi: Proboszcz Parafii św. Floriana w Zabłociu Ks. prałat Stanisław Kozieł, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON Jan Wroński, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk z Członkami Zarządu Janem Witkowskim, Zbigniewem Gąsiorkiem i Józefem Stopką, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rokita wraz z Radnymi Anną Wasilewską i Jadwigą Klimondą, Kierownik PCPR Monika Cebrat, a także przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żywcu.

Łączna wartość projektu wynosi 165 201,18 zł. w tym 49 560,35 zł. ( 30%) stanowią pozyskane środki z PFRON, a 115 640,83 zł. ( 70%) stanowią środki Unii Europejskiej pochodzące z projektu Razem w lepszą Przyszłość realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły