W trosce o poprawę środowiska naturalnego Żywcu, władze miasta podejmują starania, które w pozytywny sposób mają wpłynąć na poprawę istniejącej sytuacji. Wychodząc jednocześnie naprzeciw potrzebom mieszkańców Żywca, burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor prowadzi szereg konkretnych działań, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

W tym roku będzie możliwość dofinansowań na następujące działania ekologiczne prowadzące do ograniczenia niskiej emisji oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Do najważniejszych z nich należy wymiana pieców w budynkach, które posiadają źródła ciepła, a które mogą być wymienione na piece obsługujące następujące rodzaje paliw:

ekogroszek,

pellet,

gaz,

olej,

prąd,

lub podłączenie do miejskiej sieci elektrociepłowniczej (EKOTERM).

Każdy Uczestnik Programu może uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zakupu i instalacji nowego kotła, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.

Jednocześnie do ogrzewania ciepłej wody można uzyskać dofinansowanie do pomp ciepła oraz solarów w wysokości 50% kosztów zakupu i instalacji, jednak nie więcej niż: 7 500,00 – solary oraz 5 500,00 - pompy. Warunkiem jest posiadanie pracującego ekologicznego źródła energii.

Początkiem marca b.r. na stronnie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz stronie internetowej MZEC Ekoterm sp. z o.o. www.ekoterm.ig.pl zamieszczone zostaną wnioski o przystąpienie do Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żywca. Powyższe wnioski znajdować się będą również w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2.

Ponadto biorąc pod uwagę rozwój alternatywnych źródeł energii, proponowane są następujące działania:

1. Rozbudowa sieci gazowniczej w dzielnicach Sporysz, Kocurów, Koleby, Oczków. Do 15 marca na stronie internetowej miasta będą podane dokładne terminy w tym zakresie.

2. Rozbudowa i możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej – do 15 marca będą podane tereny, na których będzie rozbudowana sieć ciepłownicza oraz miejsca, gdzie istnieje sieć ciepłownicza i istnieje możliwość podłączenia się do niej.

3. W związku z podpisaniem umowy dotyczącej klastra energetycznego w ramach jego działania będzie uruchomiona specjalna platforma zakupowa, dzięki której będzie możliwy zakup zbiorowy opałów wpływający na znaczące obniżenie kosztów wytwarzania ciepła. Ponadto w ramach Klastra planowany jest montaż ogniw fotowoltaicznych.

Istotne elementy walki o ograniczenie niskiej emisji i likwidacji smogu to także:

1. Pomoc dla osób najuboższych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje pomoc finansową na zakup opału dla osób najbardziej potrzebujących. Warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego.

2. Wymiana środków transportu zbiorowego (autobusów) na pojazdy niskoemisyjne.

3. Zwiększenie częstotliwości działań kontrolnych (Straż Miejska, wykwalifikowani w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego), częstsze kontrole poziomu spalin na podstawie odrębnych porozumień, m.in. z policją, Inspekcją Transportu Drogowego.

4. Montaż w każdej dzielnicy wskaźnikowych urządzeń pomiarowych mierzących poziom zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi (1,0; 2,5, 10).

5. Edukacja, obejmująca działania ekologiczne w przedszkolach, szkołach, klubach seniorach, druk materiałów informacyjnych, zamieszczanie aktualnych komunikatów na stronie internetowej miasta Żywca, organizacja spotkań roboczych w dzielnicach, konferencji.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły