W miniona środę 22 lutego w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, podczas którego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Żywieckim i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku – Białej.

Celem niniejszego porozumienia jest określenie zakresu i podstawowych zasad współpracy pomiędzy Partnerami, obejmującej w szczególności:

* wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żywieckiego w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności,

* odbywanie przez studentów Partnera w Starostwie praktyk zawodowych i dyplomowych, regulowanych odrębnymi porozumieniami,

* wspólną organizację tematycznych konferencji i seminariów; przedstawiciele Starostwa wejdą w skład komitetów programowych konferencji organizowanych przez Partnera i Powiat,

* publikowanie artykułów naukowych w wydawnictwach,

* wspólne działania na rzecz realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków krajowych, budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych zewnętrznych źródeł finansowania,

* dokonywanie analiz, stawianie diagnoz na temat tendencji i kierunków zachodzących procesów społecznych w powiecie,

* wypracowywanie naukowych metod i ekspertyz i propozycji skutecznego wpływania na rozwiązywanie występujących problemów na Żywiecczyźnie,

* popularyzacja potencjału uczelni i osiągnięć naukowych, promocja jej strefy dydaktycznej oraz promocja współpracy uczelni z podmiotami sektora gospodarczego, administracją samorządową oraz szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Żywieckiego.

Jednocześnie w ramach porozumienia Rektor ATH w Bielsku Białej Jarosław Janicki podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkól Budowlano-Drzewnych reprezentowanym przez Dyrektor Ewę Kaplytę.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły