Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o uszkodzeniu drogi powiatowej DP 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły - granica państwa w miejscowości Glinka.

W związku ze zdarzeniem w miniona środę 8 marca  na miejsce udała się komisja celem wprowadzenia zabezpieczenia odcinka drogi oraz oceny powstałych uszkodzeń. Komisja w składzie Józef Stopka – Członek Zarządu Powiatu oraz Tomasz Kotajny i Jolanta Korczyk – Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu ustaliła, że nastąpiło uszkodzenie muru oporowego, a w konsekwencji osunięcie skarpy i poboczy oraz uszkodzenie nawierzchni.

Z uwagi na fakt, że odcinek drogi nr 1439 S stanowi jedyny dojazd do granicy państwa oraz do zabudowań w sołectwie Glinka - Zarząd Powiatu rozpoczął pilne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych, które umożliwią wykonanie remontu na uszkodzonym w/w odcinku.

Jednocześnie zwracamy się do użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku.

Starostwo Powiatowe Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły