W związku z podpisanym w 18 listopada 2016 roku Listem Intencyjnym z Grupą CZH S.A., dotyczącym współpracy w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technicznych, służących poprawie jakości powietrza w obszarze tzw. „niskiej emisji”, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, jako Lider Klastra we współpracy z Grupą CZH S.A., rozpoczyna pilotażowy program montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny.

Jakie warunki należy spełnić?

Podmioty zainteresowane montażem elektrofiltru kominowego na terenie swojej posesji prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędem, gdzie prowadzone są zapisy do projektu.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie obiektów, które spełniają następujące warunki:

1. Nieruchomość musi być usytuowana na terenie gminy.

2. Instalacja grzewcza musi być zasilana kotłem na dowolne paliwo stałe.

3. Właściciel lub zarządca budynku w uzgodnieniu z montażystą wskaże miejsce zamontowania elektrofiltru.

4. Właściciel lub zarządca budynku wyrazi zgodę na dokonywanie przez ekipę prowadzącą pilotaż specjalistycznych pomiarów w budynku, średnio raz na kwartał przez okres około 1 roku. W przypadku podmiotów, które zadeklarują chęć udziału w programie prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko właściciela budynku, adres, telefon kontaktowy.

Napięty termin odpowiedzi wynika z faktu, że planowane jest uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na to zadanie.

W Żywcu planowana jest następująca procedura finansowania:

Koszt urządzenia ok. 3000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW 60% tj. 1800 zł, 30% wkład własny gminy tj. 900 zł oraz wkład właściciela posesji 10% tj.300 zł. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie 2017 r.

Zwracamy uwagę, iż w przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚGW będzie ono obowiązywało na określoną ilość urządzeń, w związku z czym może pojawić się sytuacja, iż o przyznaniu dofinansowania, decydowała będzie kolejność zgłoszeń, tj. miejsce właściciela posesji na liście rankingowej otrzymanej z gminy.

Procedura finansowania w Milówce:

Koszt urządzenia ok. 3000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW 60% tj. 1800 zł. Wkład własny właściciela posesji 40% tj. 1200 zł. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie 2017 r.

Uwaga: Wnioski należy składać do 14 marca.

Czym jest elektrofiltr?

Elektrofiltr jest rozwiązaniem, które pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. To urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach montowane w układzie odprowadzania spalin, które może z powodzeniem ograniczyć emisję pyłu oraz toksycznych zanieczyszczeń. Działanie urządzenia opiera się na wytworzeniu wysokiego napięcia (przy niskim, bezpiecznym natężeniu prądu) na elektrodzie umieszczonej w strumieniu spalin. Ładunki elektryczne przekazane drobinom pyłu sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia gdzie dzięki sile elektrostatycznej zostaje trawle osadzony.  Warto pamiętać, że elektrofiltr nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji, szczególnie w przypadku urządzeń o nadmiernej emisyjności takich jak kotły zasypowe. Jednak jego wysoka skuteczność w połączeniu z poprawnie pracującą instalacją kotłową gwarantuje doskonały efekt ekologiczny.  Stosowanie elektrofiltrów w porównaniu z innymi urządzeniami ograniczającymi emisję niesie ze sobą szereg korzyści jak: możliwość odpylania dużej ilości spalin w sposób ciągły, duża sprawność urządzenia, łatwy montaż czy niska cena w stosunku do oferowanej jakości.

Jaka jest jego skuteczność?

Skuteczność urządzeń waha się od 50 do 90% w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji. Do niedawna elektrofiltry były wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle i energetyce zawodowej a te dedykowane do instalacji spalania małej mocy pochodziły z importu.  Ze względu na nowe regulacje związane z wdrożeniem w roku 2020 dyrektywy ErP, producenci urządzeń grzewczych zaczęli wprowadzać na rynek rozwiązania z grupy typowo stosowanej w sektorach przemysłowych. Przykładem takiego rozwiązania może być elektrofiltr rurowy przeznaczony dla instalacji kotłowej o mocy 25-30 kW, który w układzie modułowym może obsługiwać większe jednostki. 

Jest to rozwiązanie, którego montaż możliwy jest przy urządzeniu grzewczym, w większości instalacji kotłowych. Skuteczna kontrola emisji większości instalacji grzewczych wymaga zastosowania rozwiązań montowanych na wylocie przewodu kominowego.

Na jakiej zasadzie działa?

Rozwiązanie wykorzystuje moduł wysokiego napięcia. Zasila on elektrodę ulotową prądem o napięciu ok. 20 kV, prądem stałym o natężeniu 100 µA. Pobór w trybie pracy prądu wynosi ok. 20, Wh. Oznacza to, że pobór prądu potrzebnego do zasilania urządzenia porównywalny jest z żarówką o mocy 40 kW. Elektrofiltr wyposażony jest w moduł automatycznego oczyszczania powierzchni elektrody osadczej.  Obsługa polega na opróżnieniu łatwo dostępnego pojemnika. Czynność taka przeprowadza się co kilka, kilkanaście tygodni.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły