W ramach ograniczenia tzw. „niskiej emisji” Gmina Rajcza poprzez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu planuje wziąć udział w pilotażowym programie montażu elektrofiltrów w kotłowniach domowych. Program miałby być realizowany jeszcze w tym roku i polegał będzie na wytypowaniu kilku budynków w każdej gminie i zamontowaniu tzw. elektrofiltrów wyłapujących nawet do 90% pyłów emitowanych z palenisk domowych. Do wzięcia udziału w programie preferowane byłyby kotłownie wyposażone w kotły najprostsze (starego typu), gdyż w takich przypadkach efekt ekologiczny może być największy.

Wstępnie planowany jest następujący montaż finansowy:

- koszt urządzenia - 3000 zł,

- udział NFOŚiGW – 60% czyli 1800 zł,

- udział gminy - 30% czyli 900 zł,

- udział mieszkańca – 10% czyli 300 zł.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych do dnia 17.03.2017 r. do godz. 15.00 , zgłoszenia osobiście w Referacie Ochrony Środowiska Gminy Rajcza – pokój nr 15, informacje można uzyskać pod nr tel. 33) 864-31-55

Żródło; Gmina Rajcza

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły