Z Wójtem Gminy Radziechowy - Wieprz Maciejem Miką rozmawiamy o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ewa Jeremicz: Czym jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna dla Gminy Radziechowy-Wieprz?

Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz Maciej Mika: - Strefa Ekonomiczna jest przede wszystkim wielką szansą i nadzieją dla naszej gminy, zarówno na jej rozwój, jak i poprawę warunków życia mieszkańców. Z punktu widzenia natomiast inwestorów Strefa to miejsce, w którym istnieją sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej np. w postaci bonifikaty w podatku dochodowym dla firm, które zechcą w Strefie zainwestować i prowadzić działalność.

 

Jaki obszar zajmuje Strefa?

- Obecnie jest to obszar prawie 38 hektarów z czego 8 hektarów - jest już rozdysponowane wśród inwestorów. W chwili obecnej w Strefie prowadzi działalność Żywiec Zdrój. W tym roku latem rozpocznie produkcję TI Automotive. Swoją działalność planuje również rozpocząć Browar Rzemieślniczy Pinta oraz kolejna firma -spółka - córka firmy Mitech z Żywca. Dwie ostatnie z wymienionych firm są na etapie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Mamy nadzieję, że prace budowlane rozpoczną jeszcze w tym roku.

 

W jaki sposób ten teren został pozyskany?

- To nie są tereny gminne, lecz należące do KSSE. Gmina jest jednak bardzo ważnym podmiotem, który ten teren potrafi skutecznie zareklamować. I to do nas - do Urzędu Gminy - przyjeżdżają w pierwszej kolejności potencjalni inwestorzy z zapytaniami.

Końcem grudnia 2016 roku po wielomiesięcznym oczekiwaniu udało się strefę powiększyć z istniejących 8 do prawie 38ha. Dla tych nowych 30 hektarów KSSE opracowała koncepcję podziału i zagospodarowania tego terenu. Specyfika i zapotrzebowanie bowiem rynku lokalnego wskazuje, iż przedsiębiorcom nie są potrzebne duże działki, lecz mniejsze. Zainteresowanie tym terenem wśród potencjalnych inwestorów jest ogromne. To teren płaski o dobrym skomunikowaniu.

 

Więcej inwestorów, firm - więcej miejsc pracy?

- W ciągu trzech lat w rejonie Strefy zatrudnienie znajdzie 2500 osób. A proces sprzedaży terenu nowym inwestorom zacznie się jeszcze w trzecim kwartale tego roku, proces rozwoju jest więc bardzo dynamiczny. W samym TI Automotive zatrudnionych zostanie 240 pracowników, a w ciągu dwóch lat liczba ta ma się zwiększyć do 400 osób. Ponadto planowane jest rozbudowanie tego zakładu aż do maksymalnej możliwości zabudowy działki, którą zajmuje.

 

Jak wygląda kwestia dojazdu do Strefy?

- Trwają prace modernizacyjne lewoskrętu z drogi powiatowej 69 w kierunku Wieprza.  To bardzo ważne miejsce nie tylko ze względu na dojazd do Strefy, ale i dla mieszkańców gminy. Udało mi się namówić do współpracy i sponsoringu firmy zewnętrzne - bez współpracy i dobrej woli czterech podmiotów: KSSE, firmy Żywiec Zdrój, Powiatu Żywieckiego i gminy Radziechowy Wieprz, która na ten cel przeznaczyła swoje środki zaoszczędzone z zimowego utrzymania dróg powiatowych, realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Zmodernizowany lewoskręt to poprawa zarówno warunków komunikacyjnych, jak i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Docelowo będziemy dążyć do zamontowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Ale tu już konieczne są uzgodnienia z PKP.

 

Lewoskręt to jedna rzecz, a droga w stronę Wieprza przebiegająca wzdłuż Strefy?

- Zdajemy sobie sprawę z tego, iż to miejsce również jest newralgiczne, o dużym nasileniu ruchu związanym z dojazdem do sklepu Biedronka. Tam brakuje chodnika, ale jest do droga powiatowa i to powiat może być tu inwestorem. Niemniej jednak współpracy w realizacji tego zadania nie wykluczamy. Mam nadzieję również, że firmy zlokalizowane w strefie ekonomicznej również uda się zaprosić do współpracy tak, aby wspólnymi siłami poprawić jakość komunikacji i bezpieczeństwa na tym odcinku.

 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję również.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły