„Jest zakątek na tej ziemi, 

Gdzie powracać każdy chce,

Gdzie króluje Jej Oblicze, 

Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany,

Jakby chciała prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.” – dźwięki i słowa tej pieśni towarzyszyły 1 kwietnia Rajczy podczas uroczystego przyjęcia po renowacji obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej,

„Wybrałaś sobie ten pogodny dzień - pierwszą sobotę miesiąca, jako dzień powrotu do nas, do miejsca, gdzie wszystko na Ciebie czeka. Nie ma tutaj fragmentu muru, światła, osoby, która by tu na Ciebie nie czekała. Blisko 400 lat temu przybyłaś do Rajczy i zamieniłaś to miejsce i ich mieszkańców w królewską siedzibę, Swojej obecności i Swojego tronu. Witamy Cię nasza Matko.”- mówił podczas powitania proboszcz kościoła w Rajczy.

„Matko Boża Miłosierdzia - Kazimierzowska, nam to król Polski Jan Kazimierz 348 lat temu podarował Twój obraz, aby przypomnieć góralom rajczańskim, żywieckim, wszystkim Polakom o swojej opiece nad nami. My często jako dzieci zapominamy się, ale Ty czuwasz nad nami, ochraniasz nas, wskazujesz właściwą drogę. Doświadczamy to jako społeczność rajczańska, żywiecka.

Pragnę w imieniu społeczności rajczańskiej i swoim bardzo gorąco podziękować za tę opiekę. Twój obraz, który dzisiaj do nas powraca, już na zawsze pozostanie w naszej ojczyźnie i będzie nas przywoływał do Boga, do pracy nad sobą, do czynienia dobra. Króluj nam w Rajczy, na Żywiecczyźnie po wsze lata”- tymi słowami przywitał obraz wójt Gminy Rajcza Kazimierz Fujak.

Adam Banaś ze Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich również zabrał głos: „Gaździno Górali Rajczańskich, Pani Kazimierzowska, Nasza Królowo, witaj w domu. Po ponad rocznej nieobecności, kiedy to udałaś się do miasta królewskiego Krakowa, aby tam jeszcze bardziej wypięknieć, dzisiaj wracasz do nas. Bardzo się za Tobą tutaj stęskniliśmy. Myślę, że my górale, parafianie, mieszkańcy, dobrze przygotowaliśmy się na ponowne spotkanie z Tobą(...). My górale rajczańscy, górale żywieccy pytomy Cie pieknie o wiarę, siłę wytrwania, o bycie dobrym w tym dzisiejszym zabieganym świecie, abyśmy nigdy nie zatracili wiary."

Uroczystość swoją obecnością uświetnili górale oraz straż z pocztami sztandarowymi witając w ten sposób obraz Matki Bożej Kazimierzowskiej. Szczególnie dostojnie i donośnym głosem Matkę Boską witały jak zwykle dzieci i młodzież z lokalnych zespołów góralskich wraz z kapelami.

Kto nie zna dziejów Obrazu Matki Boskiej Kazimierzowskiej, mógł w prosty sposób poznać historię, dzięki inscenizacji Grupy Teatralnej Effatha z Rajczy o tym, jak Król Jan Kazimierz ofiarował Obraz Góralom Rajczańskim i zezwolił na budowę Kościoła w Rajczy na zarębku Jana Butora.

Po powitaniu obrazu przez mieszkańców, czuwanie nad obrazem przejęli górale ze Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich oraz strażacy z Rajczy i okolicznych miejscowości.

Z okazji powrotu obrazu do Rajczy po renowacji, została przygotowana i udostępniona w kościele wystawa obrazująca przebieg renowacji ze szczegółowym opisem poszczególnych elementów obrazu.

Udostępnij Drukuj E-mail