Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Na początku bieżącego roku gminę Rajcza obiegła informacja o planach budowy stacji telefonii komórkowej na dachu remizy OSP w Rajczy. Urząd gminy oraz mieszkańcy dowiedzieli się o tym dopiero na etapie rozpoczętego postępowania administracyjnego związanego z wydaniem pozwolenia na budowę wspomnianego masztu. Maszt ma składać się z sześciu anten skierowanych w trzech głównych kierunkach. Z dostępnych informacji wynika, że na początku bieżącego roku została zawarta wstępna umowa pomiędzy Zarządem OSP w Rajczy, a inwestorem, czyli Polkomtel Sp. z o.o.. Decyzja o zgodzie na montaż masztu została podjęta przez Zarząd OSP bez konsultacji z Urzędem Gminy i mieszkańcami Rajczy. Fakt ten spowodował duży sprzeciw mieszkańców, którzy obawiają się szkodliwego wpływu stacji bazowej na stan ich zdrowia.

W związku z powyższym wójt gminy Rajcza zorganizował spotkanie stron konfliktu. Spotkanie odbyło się w dniu 20 kwietnia w GOKiS w Rajczy. Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele firmy Polkomtel Sp. z o.o., mieszkańcy gminy Rajcza, starosta Andrzej Kalata, wójt gminy Rajcza, Maciej Adamczyk z Wydziału Budownictwa, Zarząd OSP i Kierownik Wydziału Budownictwa Gminy Rajcza Ewa Dziergas.

Do Rady Gminy Rajcza wpłynął zbiorowy protest przeciwko budowie masztu, podpisany przez 223 osoby zamieszkałe na terenie Rajczy. Na spotkaniu inwestor odnosząc się do powyższego sprzeciwu zapewniał, że wszystkie pozwolenia uzyskał zgodnie z prawem budowlanym, a samo powstanie masztu nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy nadal czują się zagrożeni i są przeciwni tej inwestycji.

W tej chwili sprawa budowy masztu została zawieszona na wniosek inwestora. Mieszkańcy żądają stanowczego zablokowania powyższej inwestycji, mając na względzie poważne obawy o negatywny wpływ oddziaływania stacji na stan ich.

 

Będziemy informować o dalszych postanowieniach w tej sprawie.

 

Udostępnij Drukuj E-mail