W miniony czwartek 27 kwietnia podczas zebrania założycielskiego na spotkaniu w Sołtysówce w Rajczy zapadła decyzja o założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Równocześnie na tym spotkaniu w obecności przedstawicieli TMZŻ w Żywcu z Panem Prezesem Grzegorzem Szafrańskim na czele dokonano wyboru Zarządu Koła w Rajczy.

Funkcje objęli:

Prezes – Klaudia Wiercigroch-Woźniak
Wiceprezes – Grażyna Wiercigroch
Rolę Skarbnika i Sekretarza, tymczasowo podwójną – Agata Cantini-Lipińska
W skład Komisji Rewizyjnej weszli odpowiednio:
Sołtys Gminy Rajcza Pan Zbigniew Kopeć
Dorota Kopeć
Róża Kruczyńska

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail